ျမင္းသားကို စားဖို႔အတြက္ အနည္းဆံုး သံမဏိ

လိုခ်င္မႈ လိုတယ္
ခ်စ္ေဇာဟုန္ေတြ ျပင္းထန္ေသာ ရမၼက္ေတြဟာ
စကားလံုးေတြပါ သိၿပီးသားေတြပဲ ဆိုပါစို႔
ႏံုခ်ာသူေတြအတြက္ အယ္လ္ပီေပါ့
အစံုရွာေနသူအတြက္ဘံုစိတ္ကို
ၾကံဳရိတ္ခ်င္တဲ့ ခ်ံဳထဲက အသံေပါ့
ျမင္းသားဟာ စိတ္ကစားရရင္ သမိုင္းလည္းျဖစ္တယ္
စိတ္ကို ပိုပိုေလးကစားရရင္
အနနၱဝိဥာဥ္ေတာ္ႀကီးလည္း ျဖစ္တယ္
နည္းနည္းေလးတြန္းၿပီး ကစားၾကည့္ရင္
ထိုးဇာတ္ေတြရဲ႕ စအိုဝ ေန႔စဥ္ဘဝ ရွတတေပါ့
ထိုးဇာတ္ေတြနဲ႔ တခမ္းတနား သမိုင္းႀကီးေတြ
ထိုးဇာတ္ေတြနဲ႔ ေန႔စဥ္ဘဝ တည္ေဆာက္မႈေတြ
ထိုးဇာတ္ေတြနဲ႔ ရွင္နဲ႔ကၽြန္မကိစၥေတြ
ထိုးဇာတ္ေတြရဲ႕ ျမင္းသားေတြ
လိုခ်င္မႈလိုတယ္
ဘာကိုေတာင္းဆိုရင္ ဘာပါအဆစ္ရမယ္ မသိခ်င္နဲ႔
သိလို႔လည္း မရဘူး
သိရင္လည္း ျမင္းသားပဲ
ျငင္းလိုက္ေလ
ရွဴေနတာကိုက ျမင္းရဲ႕ ေလလည္နံ႔
ပန္းကန္ျပားေပၚတင္ၿပီး ဇြန္းခက္ရင္းနဲ႔လား
ဟန္ပါပါ တလူလူ တူတစ္စံုနဲ႔လား
ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ လက္ႏွစ္ဘက္နဲ႔လား
စားၿပီးရင္ ကိုယ္ထဲကျမင္းေခ်း ဘယ္လိုၾကံဳးမလဲ
ျမင္းေခ်းစားမိရင္လည္း စားက်က္ဘယ္လိုရွာမလဲ
ဖီေလာ္ေတြ ဖာေဆာ္ေတြ ျမင္းကမသိဘူး
ဘာေရးေတြ သာေရးေတြ ျမင္းၿမီးတစ္ႏွံ႔စာ
ျမင္းဟာဘာလဲ
သံမဏိသြားေတြ ေပါက္ၿပီလား
က်န္ရွိေနတဲ့ ေျခဖဝါးမွာ ၾကည့္လိုက္ဦး
ခြာေပါက္ေနၿပီလား ရြာေရာက္ၿပီလို႔
သမၻာေျခာက္ေနၿပီလား
ဇင္န္ကိုအန္မွာ
ေဟာဟိုမွာ ေဟာဟိုမွာ ဟီသံႀကီး
လြတ္ေျမာက္သြားၿပီလား
သံမဏိသြားေတြ အားနာစရာ
သူ႔ပိုးသားနဲ႔ ကိုက္ခ်ီသြားေလတာ
ကိုယ္ဟာ ဇက္ရဲလက္ရဲပါသြားတာ
ျမင္းသားရဲ႕ အရသာ
ေျပာျပႏိုင္ရင္ ေျပာျပၾကည့္စမ္းပါ
ရင္ေပါ့သြားတာေပါ့
ခြာသံနဲ႔ ဟီသံ
ညာသံနဲ႔ ညီသံ
ဟန္ေဆာင္မသိဘူး ၿပိဳင္တာေပါ့
စားဖူးသူတိုင္း သိၾကတယ္
ရယ္သံမွာ ဟီသံဆန္ဆန္ေလးဝွက္လို႔
ထိုးဇာတ္မွာ ထပ္ၿပီး ဇေသြးလို႔
ဘယ္လိုဆက္ဆံရမလဲ အခေပးလို႔ ။    ။

ဇယလ
၁၇ ႏို ၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>