လူလတ္တန္းစားညစာ

ဆိုက္ဘီးရီးယားကလယ္သမားဟင္းခ်ိဳမွာ
ပုဇြန္ႏွစ္ေကာင္ဂဏန္းတစ္ေကာင္နဲ႔ေတာ္လွန္ေရး
လၽွို ု႔ဝွက္ခ်က္ကိုက်စ္က်စ္ပါေအာင္အခြံထဲ
စြပ္ထားတဲ့ဖမ္းမိမရြတ္၅ေကာင္
ေဘာ္လ္ရွီဗစ္က္သမိုင္းဟာစာအုပ္ထဲမွာ
ပ်ိဳေဘာ္ဝင္လိုရင္ခုန္ရတာရဲရဲနီ အရင္းရွင္ထက္လက္ေတြမ်ားတဲ့
ေရဘဝဲသုပ္ဟာဂံုးေယာက္မေမာင္ႏွမနဲ႔
စတာလင္ရဲ႕ဆိုကၠိဳကို
ဟစ္ခ်္ေကာ့က္ရဲ႕ဆိုကၠိဳနဲ႔ေပါင္းၿပီး
အရုဏ္သစ္ကိုေမာင္းႏွင္လာေတာ့မလို၊
လမ္းမွာသူပုန္ေတြရုပ္ရွင္ထဲျပန္ေပးဆြဲသြားသလို၊ ပုဒ္ျဖတ္ကိုပုဒ္မွတ္နဲ႔မွားလို႔ဝါက်တရြတ္ဆြဲသြားသလို
မ်ိဳးဗီဇရဲ႕လၽွိ ု႔ဝွက္ဘာသာစကားကို
ေဆးပညာကလံုးေစ့ပတ္ေစ့ဘာသာျပန္ေတာ့မလို ဆိုက္ဘီးရီးယားမွာလယ္သမားေတြကို
ဟင္းခ်ိဳလုပ္ေသာက္လိုက္ၾကတယ္ လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ေစ အာဏာမက္သူအာဏာပိုင္ေစ ဂဏန္းဟာခ်ိဳေနဖို႔အေရးႀကီးတယ္ ေယ့ေယ့
ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးမွာလည္း
ဘယ္သူေတြဟင္းခ်ိဳျဖစ္ခဲ့လဲ စာအုပ္နီေလးထဲမွာဘယ္သူ႔နာမည္ေတြ
သတင္းေပးဖို႔လၽွိ ု႔ဝွက္ကို႔ဒ္နဲ႔ေရးခဲ့သလဲ သူပုန္႔သားကိုအာဏာရွင္ကသားမက္ေတာ္လိုက္တယ္
ကမၻာႀကီးဟာဆိုက္ဘီးရီးယားမွာ
ဆီးဖု(ဒ္)လာျဖစ္တာ
က်ိဳကၠဆန္ဘုရားအလြန္ေလးမွာေတြ႕လိုက္တယ္
ငရုပ္သီးစပ္စပ္ေထာင္းထည့္ထားတဲ့
ငပိနဲ႔အတူပဒဲေကာပါေျမယာမီးျမိႇ ုက္
ေပၚလဆီနဲ႔ပါတီဟာျပည္သူကို
လမ္းမွန္ျပေပးနိုင္ျပန္ၿပီေပါ့
ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး
နည္းမွန္လမ္းမွန္သိပၸံနည္းက်ေအာင္ျမင္ေနၿပီေပါ့
လယ္ကြင္းထဲဂဏန္းတြင္းႏွိုက္တာ
ဆိုက္ဘီရီးယားမွာဟင္းခ်ိဳျဖစ္သြားတယ္ဆိုလား
အခြန္၅%ေတာ့ေကာက္သြားတယ္ ေယ့ေယ့
ဆိုကၻီးရီးယားဟာ
ကဗ်ာလိုပဲ
လူလတ္တန္းစားညစာတစ္ခုေပါ့။ ။

ဇယလ
၁၄ နို ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>