ဆိုပါစို႔

ကိုယ့္အရိပ္ကို မင္းျမည္းၾကည့္ဘူးသလား
မင္းရဲ႕အေမွာင္ကို ကိုယ္ဆံပင္စည္းတိုင္း ထိေနရသလိုေပါ့
အျဖစ္ေတြကိုစနည္းနာရင္း ‘ျဖစ္တယ္’ ဆိုတဲ့စကားမွာ
ကိုယ္ဟာကြၽဲလူး ၊ဗူးသီးေျခာက္ထဲ ဂေယာက္ဂယက္
‘ကိုယ္ဟာကိုယ္ျဖစ္တယ္’ ‘မင္းဟာမင္းျဖစ္တယ္’
‘ဒါဟာအခ်စ္ျဖစ္တယ္’ ဆိုပါစို႔
ပင္လယ္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ ဘြားကနဲေပၚလာတဲ့ တိမ္ထုႀကီးဟာ
အခ်စ္ျဖစ္တယ္ ဆိုပါစို႔
ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဖ်ားတိုင္းကိရိယာျဖစ္တယ္
ဆိုပါစို႔ ကိုယ္ဟာ မင္းေနထိုင္လို႔ရတဲ့ေနရာျဖစ္တယ္ ဆိုပါစို႔
အေမႊးတိုင္နံ႔ထူျပစ္ေနတဲ့ ေကာ္ေဇာေပၚ မင္းပဆစ္ဒူးတုပ္
အျပင္တံခါးဝမွာ ကိုယ္ဟာ တေစာင္းလဲေနတဲ့ ေက်ာက္႐ုပ္ေပါ့
ေ႐ႊအတိနဲ႔ၿပီးတဲ့ ဆင္းတုေတာ္ရဲ႕အျပဳံးဟာ ေၾကးဝါျဖစ္တယ္
ဆိုပါစို႔ ျမဴဟာပုဝါျဖစ္တယ္ဆိုပါစို႔
သူ႕ေ႐ွ႕မွာ ဘာကို သဲသဲကြဲကြဲ
သူ႕ေနာက္မွာ ဘာဟာ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ
စကားထဲ သဲတက်ိက်ိပါလာတာ အတြင္းေလရဲ႕ ဘယ္သူ႕ထံ
ေဒါသနဲ႔ဗ်ာပါဒကို အသုဘ႐ႈျဖစ္တယ္ ဆိုပါစို႔
ကိုယ္တို႔ဖက္ျဖစ္တယ္ နမ္းျဖစ္တယ္ ႏွစ္ကိုယ့္တစ္စိတ္မီးမွာ
ျပာပန္းပြင့္ျဖစ္တယ္ ဆိုပါစို႔
ေ႐ွးေဟာင္းတံတားတစ္စင္းရဲ႕ အႂကြင္းဟာ
ခရစ္မေပၚမီ ႏွစ္ ၃၂၀၀ ကျဖစ္တယ္
သူတို႔ဘယ္ကေနဘယ္ကူးဖို႔ ေထာင္စုႏွစ္ေတြေစာင့္ခဲ့သလဲ
အဲဒီတံတားေပၚမွ ာမင္းနဲ႔ကိုယ္ဟာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္
အၾကည့္တစ္ခ်က္ထဲ ထိုးသိပ္ထည့္ၿပီး ေက်ာ္ျဖတ္သြားခဲ့တယ္
ကံၾကမၼာဟာလည္း တံတားတစ္စင္းျဖစ္တယ္ ဆိုပါစို႔
မင္းဝတ္ျပဳေနမႈမွာ နဂါးပြက္အိုင္ ကိုယ္ပြက္ပြက္ျဖစ္တယ္ ဆိုပါစို႔
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေဘးတိုက္အတူတူ
ခြၽတ္ထားတဲ့ မင္းဖိနပ္နဲ႔ ကိုယ့္ဖိနပ္ဟာ
တစ္ခုခုေတာ့ျဖစ္တယ္ ဆိုပါစို႔

ဇယလ
၂၄ ေအာက္တိုဘာ ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>