တိမ္တိုက္ျဖဴေတြ

ဒီေန႔ရဲ႕တိမ္တိုက္ျဖဴေတြတိက်မႈရဲ႕စာလံုးပ်က္ေတြ
ေသတြင္းကေျပာတဲ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔လူျဖစ္ျခင္းအနည္ေတြ
တိမ္တိုက္ျဖဴေတြေခါင္းျဖတ္လည္လွီးမုဒိမ္းက်င့္ျမႇ ုပ္ႏွံေတြ
ေသြးစြန္းဘာသာေရးေသြးဆာဝါဒကနၱာရမ်ိဳးေစ့ေျမသားကိုအဓမၼ
မ်ိဳးပြားမိန္းမသေနၵသားလက္နက္အၾကမ္းဖက္အာဟာရကာမရည္
တိမ္တိုက္ျဖဴတို႔သိၾကေစ
ဒီေန႔ရဲ႕ေသတြင္းဟာ
ေသမင္းထက္ႀကီးမား
ေသျခင္းပါပ်က္ဆီးသြားခဲ့ရၿပီေလ
ဓါးစိုက္ပ်ိဳးေရးေသြးဆည္ေရေသာက္မိစၦာေခ်ာက္ကမ္းပါးေပၚ
တအိအိလြင့္ေမ်ာတအိအိေသာကတအိအိေဒါသနဲ႔
တရားေသာတအိအိဗ်ာပါဒ

ဒီေန႔ရဲ႕အရွင္အျမတ္အေမြ
တိမ္တိုက္ျဖဴေတြႏႈတ္ဆိတ္ေတးတိတ္
ေခၽြးမသိပ္ေျမေပၚအေႂကြးရိပ္အဆိပ္သင့္ေလာင္မီးျပင္
ျဖဴစင္မႈဟာနလပိန္းတံုးအေမွာင္ဖံုးတဲ့အဝိဇၨာပဲ
ေကာင္းကင္မွာေသရာေမ်ာလြင့္
တင့္တယ္လိုက္ၾကစမ္းေပေတာ့အိုတိမ္တိုက္ျဖဴတို႔ေရ…။ ။

ဇယလ
၂၈ စက္ ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>