အေရျပားပါးပါးေလးထဲကလ / အေရျပားျပားပါးပါးေလးထဲကလာ

အဲဒီအေလးအလံႀကီးေတြကိုျဖဳတ္ထားလိုက္ပါလား
ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းမွာဝါက်တည္ေဆာက္ပံု
လက္တစ္ဘက္နဲ႔လည္းအျမဲစကားေျပာတဲ့ကမ႓ာႀကီး
ညဟာလၽွာေပၚမွာတီးလံုးတစ္လံုးကိုယ္လံုးတီး
ေနထိုင္မႈပံုစံတစ္မ်ိဳးေပါ့လို႔ဦးဇင္းကိုကိုလာကပ္လိုက္တယ္
သိလို႔သာက်ိဳးစားရင္ဒီလိုသာက်ိဳးစားရင္သီခ်င္းတစ္စ
ကိုယ္ေပၚတြားတက္လာတယ္
အဲဒီမွာမင္းေခါင္းကိုက္ေနတာငါဒီကၾကားရတယ္
နံ႔သာထုပ္ေလးလိုေတာက္ပတဲ့ကေလးငယ္
အေၾကာက္တရားဟာငါ့ေက်ာရိုးကိုလႈပ္ခါတယ္
တစ္ဆစ္စီျမည္ဟီးတစ္ထစ္စီျမည္ေကၽြးေနတဲ့ညဇရပ္
သူ႔ထဲကသူ႔ကိုသူျပန္ေမြးထုတ္ေနတဲ့ဥတစ္လံုး
တီးတိုးစကားသံတစ္ခုနဲ႔ရစ္ပတ္လို႔
ဒီလိုျဖစ္တာၾကာၿပီလားေသာ့ေပးမထားပဲသြားေနတာ
တေတာက္ေတာက္လမ္းေလၽွာက္ေနသံဟာခနၵာေရြးေနတာ
သံလိုက္ဓာတ္အဆင္းသ႑ာန္ေမးခြန္းတစ္ခု
မွန္ထဲမွာမင္းေတြ႕ျဖစ္ေအာင္
မင္းနဲ႔ခၽြတ္စြတ္သူတစ္ေယာက္မင္းကိုျပန္ၾကည့္တာ…။ ။

ဇယလ
၉ ဩဂုတ္ ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>