ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၃၀)

ကိုယ္ဟာဘယ္သူပါ၊ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးပါ၊လို႔ သိသိနဲ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ႏႈတ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ စာႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အမူအရာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျပဳအမူျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္ေယာက္ မဟုတ္ရင္ အမ်ားကို ေဖာ္ျပေနတာဟာ သဘာဝပဲ ထင္ပါတယ္။ အဲဒါကို အဓိပၸါယ္ေကာက္ျခင္းမွာ ကိုယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အဓိပၸါယ္ေကာက္သူေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လြဲေခ်ာ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေဖာ္ျပေနတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂေၾကာင့္ လြဲေခ်ာ္သြားႏိုင္ျပန္ပါတယ္။ သိသိနဲ႔ ရည္ရြယ္ေဖာ္ျပေနခ်ိန္မွာေတာင္မွ ကိုယ္တိုင္သတိမျပဳလိုက္မိတဲ့ (ဝါ) မသိစိတ္နဲ႔ ေဖာ္ျပလိုက္မိတာလည္း ရွိမွာပါပဲ။ အဲဒီမွာလည္း အဓိပၸါယ္ေကာက္ျခင္းမွာ လြဲရင္လြဲ၊ မလြဲရင္လည္း တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ မွန္ေကာင္းမွန္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္ ေဖာ္ျပေနတာဟာ သုတလား။ ရသလား။ သုတရသလား။

လူတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုနားလည္ (အဓိပၸါယ္ေကာက္)ၾကသလဲ။ အေပၚယံထက္ နက္ရွိုင္းပါလိမ့္မယ္။ လူမႈဆက္ဆံေရးမွာ မသိစိတ္(ဝါ) ဖံုးကြယ္စိတ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကို ေတြးေတာမိပါတယ္။

ကိုယ့္ခံစားခ်က္(ဝါ) ကိုယ့္အျဖစ္အပ်က္(ဝါ) ကိုယ့္အေတြ႕အၾကံဳ (ဝါ) ကိုယ့္အေတြး (ဝါ) ကိုယ့္အေၾကာင္းတစ္ခုခုကို ကဗ်ာလုပ္ေရးမယ္ဆို
ဘာကိုဘယ္လို စိစစ္ပိုင္းျခားေရြးခ်ယ္မလဲ။ အဲဒါကို ဘယ္လို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မလဲ။ ဘာသာစကားကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳမလဲ။ ဖတ္သူဆီက ဘာလိုခ်င္သလဲ။ ဖတ္သူကို ဘာျဖစ္ေစၿပီး ဘာလုပ္ေစခ်င္သလဲ။ ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ေတြ ျပဳလုပ္ၾကမ/သလဲ။

ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ဖတ္ေစခ်င္တာလား။
ကဗ်ာကို ဖတ္ေစခ်င္တာလား။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>