ေတာရဲမွာ သားရဲေတြရဲ႕ ရနံ႔အေမြးအမင္

အို .. ဆံပင္ေတြလိုေထြးလံုးေနတဲ့ႏွင္းဆီ
သတိရမႈကိုေတာက္ေတာက္စင္းတဲ့ေတာင္ပံေမြးႏွင္းဆီ
သႀကႍန္ထဲလက္ထိုးႏိွုက္လိုက္ေတာ့
ေျခာက္ကပ္ေနတဲ့ဓာတ္ပဲထဟပ္တဲ့ႏွင္းဆီ
ႏွင္းဆီရဲ႕သ႑ာန္ဟာဒီေန႔ေရႊေနမလား
နီမဲစင္းရဲ႕အဖန္တရာစက္ကြင္းလား
ဓာတ္သဘာဝစင္မွာပင္ကိုယ္သီးတဲ့နင္းဆီ
စားသံုးစရာေကာင္းကင္ျဖန္႔ခင္းတဲ့ႏွင္းဆီ
အခိုးအေငြ႕ကိုတူနဲ႔ညႇပ္ယူတဲ့ႏွင္းဆီ
လက္မွတ္တစ္ေဆာင္မွာႏႈတ္ခမ္းသ႑ာန္ရဲေနတဲ့ႏွင္းဆီ
ႏွင္းဆီရဲ႕ရင္ထဲမွာပဥၥရူပေတးသီသံ

ႏွင္းဆီရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းမွာဖူးငံုေနတဲ့ႏွင္းဆီရြာ
ႏွင္းဆီရဲ႕လက္ေကာက္ဝတ္မွာပင္လယ္ရဲ႕ႀကိဳးအိပ္ရာ
ဘာလုပ္ရမလဲႏွင္းဆီဘာေျပာရမလဲႏွင္းဆီ
ဘာကိုလည္စင္းခံလိုက္ရမလဲႏွင္းဆီ
ႏွင္းဆီေရ မင္းဆီကေနအိပ္သြားရေတာ့မယ္ႏွင္းဆီ
ႏွင္းဆီေရ မင္းခုတ္မေမာင္းတဲ့ေလေတြကၽြံက်ၾကၿပီႏွင္းဆီ
ႏွင္းဆီေရ မင္းပဲႏွင္းဆီေသြးထဲေပ်ာ္ဝင္လိုက္ေတာ့ႏွင္းဆီ
ႏွင္းဆီေရ
ႏွင္းဆီမရွိတဲ့အရပ္မွာတစာစာနဲ႔
ႏႈတ္ကြယ္လိုက္ပါေတာ့မယ္ေလ
အို…ႏွင္းဆီ
ႏွင္းဆီသေကၤတကေနလြတ္ကင္းေနတဲ့ႏွင္းဆီေရ။ ။

ဇယလ
၁၃ ဧၿပီ ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>