ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၂၆)

ဒီေန႔မွာ ေခတ္ေပၚကဗ်ာဟာ ေပ်ာက္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။
ေခတ္ၿပိဳင္ကဗ်ာထဲ ျမစ္တစ္စင္းလို စီးဝင္လာလိမ့္မယ္။
ေခတ္ၿပိဳင္ကဗ်ာဟာလည္း အဲဒီေတာ့မွ မွန္တစ္ခ်ပ္ကို ေကာက္ရမယ္။
မွန္ထဲမွာ သူ႔ကိုယ္သူျမင္သလို ေနာက္ခံမိုးသားတိမ္လိပ္ေတြကအစ
မွန္ထဲ ပံုရိပ္မ်ားမ်ား ဝင္ႏိုင္သေလာက္ ေနရာေပးရင္
ေတာင္တန္းႀကီးေတြ၊ ေဒသခံေတာအုပ္ႀကီးေတြပါ
ျမင္လာလို႔ရတယ္။ ျမစ္ႀကီးကိုပါ မလြဲမေသြ ျမင္လာရလိမ့္မယ္။
အဲဒါဟာ ေခတ္ၿပိဳင္ကို ျပည့္စံုျပည့္ၿဖိဳးေစလိမ့္မယ္။

‘ပင္မေရစီး’ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုပါ
ေကာင္းေသာအဓိပၸါယ္ တစံုတရာ
ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>