ေဗာဓိသတၱ (ဆာရာ ေအဗီယို)

သတင္းထူးကေတာ့ ရွင့္ကိုကၽြန္မခ်စ္တယ္၊
ကၽြန္မရဲ႕ ႏ်ဴးဒစၥ(တ္)ေရ
သတင္းထူးကေတာ့ ရွင့္ကိုကၽြန္မခ်စ္တယ္၊
ကၽြန္မရဲ႕ ဘူးဒစၥ(တ္)ေရ

ကၽြန္မရဲ႕ ဝတ္လစ္စလစ္ခနဲ႔
ဖူးပြင့္လာေနတဲ့ သာယာမႈဟာ
ရွင္ရွိေနျခင္း မိုးေလဝသထဲမွာ

ရွင္ရွိေနမလား၊ ရွိမေနဘူးလား
အို… အခ်စ္ဟာ
ႏ်ဴရိုးစစၥပင္စည္ေပၚမွာ အဖုအသစ္ေပါက္လာတာ

ကၽြန္မတို႔အတြက္ ေခတ္သစ္ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပးသနားပါ’
အဆိုျပဳလာတဲ့ ႏွင္းဆီပြင့္သစ္တို႔ရဲ႕ ပန္းစည္း

အို… ကၽြန္မရဲ႕ႏွင္းဆီပြင့္သစ္တို႔ရဲ႕ ေဗာဓိသတၱေရ
အခ်စ္မဲ့ျခင္းႏ်ဴရိုးစစၥမွ ကၽြန္မကိုရွင္ကယ္တင္ပါေလ

ကၽြန္မရဲ႕ ခေဟာင္းကို ဖာ့တ္ဝါေသမိန္႔ကေန
ရွင္ကယ္တင္ၿပီး
ႏွင္းဆီခင္းအိပ္ယာေပၚ လဲေလ်ာင္းလိုက္ၾကပါစို႔ေလ

ႏွင္းဆီပြင့္ကို ဝိုင္းရံထားတဲ့ အိတ္ကပ္အျပည့္
ဒီမွာကမ႓ာႀကီးပ်က္သုဥ္းသြားေတာင္ ကၽြန္မရဲ႕ ခ်စ္သူေရ
အိပ္ရာထဲ ပစ္လွဲလိုက္ၾကၿပီး ေသပြဲဝင္လိုက္ၾကစို႔ေလ

နတၳိကို ေခါင္းညိတ္မႈအသစ္ေပးၾကစို႔
ပလာနတၳိပကတိကို ႏွင္းဆီတစ္ဖူးေပးလိုက္စို႔
နတၳိရဲ႕ႏွင္းဆီေတြကို ကၽြန္မခ်စ္ရပါတယ္ေလ

အို… ကၽြန္မရဲ႕နတၳိရဲ႕ ေဗာဓိသတၱေရ
ဒီသတင္းကလြဲလို႔ အျခားသတင္းမ်ိဳး
နိမိတ္မျပပါနဲ႔ေလ

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ခေတြ ဝိညာဥ္ေတြအတြက္
ဘာမွမေမၽွာ္လင့္ပါဘူး
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ မိုးေလဝသကလြဲလို႔ေလ။

မွတ္ခ်က္။
Bodhisattva = ေဗာဓိသတၱ
Nudist = ဝတ္လစ္စလစ္ေနထိုင္မႈအဖြဲ႕ဝင္
Buddhist = ဗုဘာသာဝင္ နေဘကိုတမင္ယူျခင္း
Fatwa = မူစလင္မ္ဘာသာတြင္ ေသမိန္႔ေပးျခင္း

(Sarah Avio ရဲ႕ Bodhisattva)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>