ေျမဆြဲအား ဥပေဒသ (မာရစ္က္ ေျဗာ္ဒီလို)

လၽွပ္စီးထဲမွာ ဘြားကနဲ
ပိန္ခ်ိခ်ိတံတားေလး။
စက္တင္ဘာဆည္းစ်ာ၊ ေန႔အလင္းေတြမွိန္လာခ်ိန္၊
ျမစ္ေပၚမွာသတိနဲ႔ငိုက္ျမည္းေနၾကတဲ့
ငန္းတစ္အုပ္၊အနက္ေရာင္အခင္းေတြဟာ
ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပဲတြန္႔ေၾက။
ဟိုဘက္မွာ
အျပာရင့္ေကာင္းကင္ဆီထိုးတက္သြားတဲ့
ေဂါ့သစ္က္ေမၽွာ္စင္အထီးတည္း။

ၿမိ့ျပင္ကကုန္းကမူေတြေပၚ
မိမိတက္သြားေနတယ္ေလ၊
အဲဒီမွာ ျပန္လည္မြမ္းမံေနၾကတယ္
ဆင္းရဲသားေတြစုေနၾကတဲ့တိုက္အိုႀကီး။
ဒီၿမိဳ႕ေတာ္ကေန
ခရီးသည္ေတြအားလံုး
ထြက္ခြာသြားၾကၿပီ။
ဒီၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ မိမိ
ခ်ိတ္ဆက္လို႔ရေနေသးတာဟာ
ေျမဆြဲအားဥပေဒသတစ္ခုတည္း။
ၿပီး၊
ေၾကာင္ေတြကိုမယံုၾကည္ျခင္း၊
မ်က္စိစပါးေမြးစူးရတဲ့က်ီးေတြ၊ နဲ႔
မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ေတြရဲ႕
စပ္စပ္စုစုေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း။
ေနဝင္ဆည္းစ်ာကို
ဘယ္သူေတြေငးၾကည့္ၾကေတာ့သလဲ၊
ေခတ္ေဟာင္းသြားၿပီျဖစ္တဲ့
ညေနခင္းေအးေအးလူလူလမ္းေလၽွာက္ထြက္ျခင္းကို
ဖက္တြယ္ထားၾကေသးသူေတြပဲေပါ့၊
ေနဝင္ရီတေရာကိုလြမ္းလြမ္းေမာေမာေမ်ာေငးလို႔။
ေျပာရရင္ေတာ့
အဲဒီေနဝင္ဖ်ိဳးဖ်ထဲမွာပဲ
ေလဟာပုန္းလၽွို ုးကြယ္လၽွိ ုး
ေခ်ာင္းေျမာင္းလို႔ေနတာေပါ့။ ။

(Marek Wojdylo ရဲ႕ Law of Gravitation)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>