အျခားဘာရွိေသးလဲ (ေတာ္မ္ ဒစ္စ္က္)

အမ်ားႀကီးက်န္ေသးတယ္၊ မိမိတို႔
မျမင္ဘူးၾကေသးတာေတြ၊ ပန္းခ်ီကားေတြမွာ။
ဆိုပါစို႔၊ ႏွင္း၊ အခုက်ေနတဲ့ႏွင္း၊ အခု ၅:၁၉ တိတိမွာ
က်ေနတဲ့ႏွင္း။ ေကာင္းကင္ဟာ သူ႔ဆည္းဆာေရာင္ကို
ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းထားခ်ိန္မွာ
ႏွင္းဟာ လာဗင္န္ဒါ
အစိမ္းျဖစ္ဖို႔ကို ျငင္းဆန္ေနတဲ့အျပာ။

ၿပီး၊ ရွိေသးတယ္၊ အမဲသားေတြ၊
မိမိတို႔ဟာ ဘယ္သူေတြ၊ မိမိတို႔ရဲ႕အဓိပၸါယ္ဟာဘာ၊
အဲဒါေတြနဲ႔ မသတီစရာပတ္သက္လို႔။
အရိုးေတြ၊ အတြင္းကလီဇာေတြ။ မသိႏိုင္ဘူးေလ
ဘာလို႔ အမ်ားႀကီးရွိေနေသးတာ

ဘယ္သူမွသတိမျပဳမိ၊ ဘယ္သူမွမွတ္ခ်က္မေပး၊
ဆီေလၽွာ္တည့္မတ္မႈ အကာအရံရဲ႕
ေနာက္ကြယ္မွာ။ မိမိတို႔အက်ိဴးကိုထမ္းေဆာင္တဲ့
ယႏၲရားတစ္ခုကို မိမိတို႔ အလုပ္အေကၽြးျပဳၾကတယ္ —
မိမိတို႔ရဲ႕ မ်က္လံုးေပါ့။
ယင္းဟာ ေန႔ကိုျမင္တယ္။
ျမင္ျခင္းေပၚမွာ မလိမ္ညာဘူးလို႔
ယင္းကို ယင္းထင္တယ္။
အမ်ားႀကီး က်န္ရွိေနေသးတယ္။ ။

(Tom Disch ရဲ႕ What Else Is There)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>