နမ္းရႈပ္ျခင္း (ေအမီ ဂါ့စ္တ္လာ)

နမ္းရႈပ္ျခင္းဟာရုန္းရင္းဆန္ခတ္ေတြ၊ထိုးႏွက္ရိုက္ထုျခင္းေတြ၊
ဒါမွမဟုတ္ ေလကိုတဝႀကီးရႉရျခင္းေတြမွာျဖစ္တတ္တယ္။
ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊အျခားအစိပ္အပိုင္းနဲ႔ျဖစ္ေစ၊
ဖိထိလိုက္တာဟာႏွလံုးသားဝိဥာဥ္ ၂ခုကိုေဆာင့္ႏွိုးလိုက္တာပဲ။
ႏို႔တိုက္သတၱဝါေတြပဲနမ္းၾကသလား။ကင္းလိပ္ေခ်ာေတြ
ပိုးေကာင္ေတြနမ္းတာျမင္ဘူးလား။
မိမိတို႔ရဲ႕တည္ၾကည္ေလးနက္တဲ့ရုပ္ႀကီးနဲ႔မုတ္ဆိတ္စားပြဲထိုးကို
နမ္းရႈပ္ဖို႔ရွင္စိတ္ကူးၾကည့္လို႔ရသလား။
ဒီအနမ္းဟာေရရွည္ေစာင့္ေမၽွာ္ခဲ့ရတဲ့အမိန္႔ကိုခ်မွတ္လိုက္တာ
ျဖစ္တယ္။

နမ္းရႈပ္ျခင္းဟာအႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ခရီးလမ္းေၾကာင္းေျမပံုကို
ခ်ဆြဲလိုက္တာျဖစ္တယ္။
နမ္းရႈပ္ျခင္းဟာေဘးကင္းဂါထာရြတ္ေပးသလိုဒဏ္ရာအနာတရ
ျပဳလုပ္ျခင္းရဲ႕ေရွ႕ေျပးနိမိတ္လည္းျဖစ္တယ္။
မွတ္တမ္းတင္ရတဲ့အေအးခဲဆံုးေဆာင္းရာသီထဲဥေရာပဟာ
ဆိုးဆိုးဝါးဝါးက်ေရာက္သလိုနမ္းရႈပ္ျခင္းဟာ
နမ္းသူႏွစ္ေယာက္ကိုဖိဖိစီးစီးဖမ္းစားဆုပ္ကိုင္ထားတယ္။
နမ္းရႈပ္ျခင္းဟာကိုယ္ခႏၵာရဲ႕အလိုတူဖို႔စိတ္ဒုန္းဒုန္းခ်လိုက္တာကို
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပသတယ္။
နမ္းရႈပ္ျခင္းဟာ မရွိေတာ့တဲ့ text ကို ျပန္ညႊန္းသလို
အဲဒီ text ကိုပဥၥလက္နဲ႔ျပန္လည္ႀကိဳးစားေခၚယူတာ
ျဖစ္တယ္။

Amy Gertsler ရဲ႕ Kissing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>