မိမိ ႏိုးထလာတယ္ (ဂ်ိမ္းမ္ဆန္ ဖစ္ဇ္ပက္ထရစ္)

မိမိႏိုးထလာတယ္
အဲဒါႏိုင္ငံေရးပဲ။
မိမိေကာ္ဖီေဖ်ာ္လိုက္တယ္၊ေကာ္ဖီဟာႏိုင္ငံေရးပဲ။
မိမိေရခ်ိဳးတယ္၊ေရဟာႏိုင္ငံေရး။
ေဘာင္းဘီတိုတိုေလးနဲ႔ ေဘာ့ဘ္မိုက္ဇာအေပၚအက်ႌ
က်ပ္က်ပ္နဲ႔လမ္းေလၽွာက္ထြက္တယ္၊အဲဒါဟာ
ႏိုင္ငံေရးပဲ၊လမ္းေလၽွာက္တာ၊ေဘာင္းဘီတို၊
ဂ်ီစတရင္းဂ္ပဲဝတ္ထားတဲ့ဗလႀကီးရဲ႕
ေရာင္စံုမိတ္ကပ္လူးထားပံု။
ေနကာမ်က္မွန္မိမိေမ့က်န္ခဲ့တယ္၊ၿပီး၊မၾကာခင္မွာ
မိမိဟာရထားေပၚေရာက္ေနတယ္၊အဲဒါႏိုင္ငံေရးပဲ။

ရထားတြဲေပၚကကိုလူေခ်ာတစ္ေယာက္စီရဲ႕
မ်က္ႏွာေတြမိမိေစ့ေစ့ၾကည့္လိုက္တာ၊
ဘယ္သူပိုေခ်ာသလဲလို႔မိမိထင္ျမင္တာဟာ
ႏိုင္ငံေရးပဲ။ တကၠသိုလ္မွာမိမိအလုပ္သြားလုပ္တယ္၊
အရာရာဟာထင္ထင္ရွားရွားႏိုင္ငံေရးေတြပဲ၊
ဘာသာရပ္ဌာနေတြနဲ႔အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုး။
အတန္းတစ္တန္းနဲ႔တစ္တန္းၾကားမိမိေသာက္တဲ့
ေဆးလိပ္တိုင္းဟာႏိုင္ငံေရးခ်ည့္ပဲ။ ေသာက္ၿပီး
ပစ္ခ်လိုက္တဲ့ေနရာဟာလည္းႏိုင္ငံေရးပါပဲ။
မိမိဆံပင္ဟာေရႊဝါေရာင္။
အဲဒါကိုကႏိုင္ငံေရး။
ေရႊဝါေရာင္ဆံပင္ကို blond လို႔ေပါင္းမလား၊
blonde လို႔ေပါင္းမလား။အဲဒါႏိုင္ငံေရး။
မိမိဆံပင္ရွည္ထားတယ္။ဟုတ္ပ၊ႏိုင္ငံေရး။
မိမိေခါင္းတုန္းတုန္းလိုက္တယ္၊ဒါလည္းႏိုင္ငံေရး။
အေမရိကန္မွာတစ္ေယာက္ေယာက္
အသတ္ခံရလို႔
မိမိဝမ္းမနည္းတာဟာႏိုင္ငံေရး။ အေမရိကန္ဟာ
တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုသတ္လိုက္တာဟာႏိုင္ငံေရး။
သတ္ခံရသူဟာဘယ္သူ၊ဘာအသားအေရာင္၊ဘာလိင္၊
မိမိနဲ႔ဘာေတာ္စပ္၊အဲဒါေတြဟာႏိုင္ငံေရးပဲ။ ခေလးဘဝလို
ခိုကားရာမဲ့ခံစားရတယ္အဲဒီအေၾကာင္းေတြစဥ္းစားတိုင္း။
မိမိဟာခေလးအရြယ္ပဲရွိေသးတယ္။အဲဒါႏိုင္ငံေရး။
ေယာက်္ားျဖစ္ၿပီးေယာက်္ားမပီသတာ၊အဲဒါႏိုင္ငံေရး။
ေဘာလံုးကစားလို႔ေဘာလံုးကိုမိေအာင္မဖမ္းႏိုင္တာ၊
အဲဒါႏိုင္ငံေရး။မိမိရဲ႕မိခင္ဟာ မိမိကို အိပ္ရာဝင္ပံုျပင္
ညတိုင္းနီးပါးဖတ္ျပတယ္။မိမိရဲ႕မိခင္ အဲသလိုလုပ္ႏိုင္တာဟာ
ႏိုင္ငံေရးပဲ။အေဖ့ပိုက္ဆံေတြဟာအသစ္ခ်ပ္ခၽြတ္ျဖစ္တာ၊
အဲဒါဟာလည္းႏိုင္ငံေရး။တစ္ခုခုကိုသက္ေသျပေနတာ
ျဖစ္တယ္။တစ္ေယာက္ကမိမိကို ‘အေျခာက္’
လို႔ေခၚတယ္။
အဲဒါဟာႏိုင္ငံေရးပဲ။မိမိကိုမိမိ ‘အေျခာက္’ လို႔ေခၚလိုက္တာ
အဲဒါလည္းႏိုင္ငံေရး။တကယ့္ဘဝနဲ႔ ခက္ခဲတယ္လို႔
ခံစားရတဲ့မိမိဘဝရဲ႕ ကြာျခားမႈဟာႏိုင္ငံေရး။
မိမိဟာ စာေရးဆရာျဖစ္လာႏိုင္မယ္လို႔ေတြးမိၿပီး
အဲသလိုေတြးမိတာကိုကႏိုင္ငံေရးပဲ။ မိမိဟာ
ႏိုင္ငံေရးကဗ်ာဆရာလို႔ မိမိမထင္ေပမယ့္
မိမိရဲ႕စိတ္ကူးေတြဟာႏိုင္ငံေရးေတြဆန္ေနတယ္။
တကယ္ပါပဲ၊မိမိအိပ္ေမာက်ေနခဲ့တဲ့တေလၽွာက္
လံုးဟာ
ႏိုင္ငံေရးေတြခ်ည့္ပါပဲ။ ။

Poetry (January 2017) ပါ Jameson Fitzpatrick ရဲ႕ ‘I Woke Up

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>