ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၉)

၂၀၁၆ ဒီဘက္ပိုင္းေရးတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ကဗ်ာေတြဟာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုဆီသြားဖို႔ နိမိတ္ပံုေတြနဲ႔ ဖြဲ႕ႏြဲ႕တာမဟုတ္ဘူးလို႔ ကိုယ့္ကဗ်ာကိုယ္ စိစစ္ခ်က္အရ ေတြ႕မိပါတယ္။ အေျခခံအေၾကာင္းတစ္ခုခုဟာ ေသးမၽွင္တဲ့မ်ဥ္းပါးပါးေလး၊ မထင္ရွားတဲ့ အေရးအေၾကာင္းေလးလို ကဗ်ာပုဒ္ထဲ ပါရွိေနပါတယ္။ အာရံုစိုက္ရာ ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ေတာ့ ေတြ႕ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ၿပီး၊ ယင္းနဲ႔ယင္းရဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္အဈၨတၱဘဝထဲ တစ္နည္းတစ္ဖံု ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ အဲဒီမူလအမၽွင္မွာ လာလိမ္ယွက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ေရးၿပီးမွ သိရတာပါ။ ေရးေနတုန္း ဘာၿပီးရင္ ဘာထည့္မယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ဆင္ျခင္မႈသက္သက္နဲ႔ ျပဳေနတာမဟုတ္လို႔ပါပဲ။

ၿပီးေတာ့၊ အဲဒီမူလလို႔ ထင္ရတဲ့ အမၽွင္ဟာ ပတ္သက္ရာေတြက ဆြဲထုတ္လာေတာ့ ဘယ္အမၽွင္မဆိုဟာ မူလမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလားဆိုတဲ့ လင္းပြင့္မႈနဲ႔ ယခင္က ကၽြန္ေတာ္မေရးရဲ မေရးတတ္ မေရးသင့္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ေက်ာ္လႊားလိုက္ပါၿပီ။

အခု ၂၀၁၇ မွာေရးေနတဲ့ ကဗ်ာေတြကို ေပ်ာ္ပါတယ္။

ကိုယ္ေပ်ာ္တာ ကိုယ္လုပ္ရတာ ထပ္ဆင့္ေပ်ာ္စရာ။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

၂ ေဖ ‘၁ရ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>