ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၆)

တစ္ခါက အေမးခံခဲ့ရဘူးတယ္ ။ကဗ်ာထဲက အျဖစ္အပ်က္ဟာ တကယ္ျဖစ္ခဲ့တာလားတဲ့။ အဲဒါကဗ်ာပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာကို သူနားမလည္ဘူးလို႔ ထင္ခဲ့တာ။ အခုျပန္စဥ္းစားေတာ့ သူနားမလည္တာ မဟုတ္ဘူး၊ သူနားလည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူနားလည္ထားတာကိုပဲ နားလည္တာျဖစ္တယ္။

အဲဒီကဗ်ာကလည္း ‘ငါအေျချပဳခံစားမႈလစ္ရစ္က္’ ကဗ်ာပံုစံ။

ကဗ်ာထဲကအျဖစ္အပ်က္ဟာ

၁။ ကဗ်ာဆရာရဲ႕ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္တိတိ
၂။ ကဗ်ာဆရာရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေပမယ့္ စိတ္ကူးနဲ႔ေပါင္းစပ္
၃။ ကဗ်ာဆရာရဲ႕ စိတ္ကူးသက္သက္

တစ္ခုခုျဖစ္လို႔ရပါတယ္။

ကဗ်ာဟာ ကဗ်ာဆရာရဲ႕ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ရမယ္လို႔ ေလွနံဓားထစ္ တလြဲတေခ်ာ္ လက္ခံထားၾကသူေတြ ေတြ႕ရမ်ားပါတယ္။

ကဗ်ာဆိုတာ “စိတ္ကူးနဲ႔ ဖန္တီးရတဲ့ ဘာသာစကား အႏုပညာ” ဆိုတာကို သိပံုမေပၚဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ကဗ်ာပုဒ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒိုင္ယာရီစာ
မ်က္ႏွာေပၚက အေရးအသားမ်ိဳးေတြနဲ႔ တူေနၾကတယ္။

စိတ္ကူး imagination လို႔ ေျပာလိုက္ရင္လည္း နိမိတ္ပံုရွာတာေလာက္ကိုပဲ ‘စိတ္ကူး’လို႔ နားလည္ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ကဗ်ာအေၾကာင္းအရာက အေသထိုင္ထားၿပီးၿပီကိုး။ ကဗ်ာပုဒ္ဟာ ဘယ္လိုျဖစ္လာမယ္မွန္း ႀကိဳေျပာလို႔မရတဲ့ အပြင့္စိတ္ကူးႀကီးတစ္ခုလံုးကို ၾကံဳလည္းမၾကံဳ၊ သိလည္းသိဘူးပံု မေပၚၾကဘူး။ ကဗ်ာထဲက အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုလံုးႀကီးကို စိတ္ကူးနဲ႔ ‘ဖန္တီး’လို႔ရတယ္ဆိုတာ မသိတာလားေတာ့ မသိပါဘူး။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ အျဖစ္အပ်က္ရဲ႕ ကာယကံရွင္ ‘ငါ’။ ဒီ ‘ငါ’ ဟာ

၁။ ကဗ်ာဆရာကိုယ္တိုင္လည္း ျဖစ္လို႔ရတယ္။
၂။ ကဗ်ာဆရာနဲ႔ အျခားတစ္ေယာက္ စိတ္ကူးနဲ႔ ေပါင္းစပ္တာလည္း ျဖစ္လို႔ရတယ္။
၃။ ကဗ်ာဆရာရဲ႕ စိတ္ကူးဇာတ္ေကာင္လံုးလံုးလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ဒီကိစၥေတြေပၚ အေျခခံၿပီး ကဗ်ာပံုစံေတြ ကြဲၾကတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီသေဘာထားေတြရဲ႕ ကြာျခားမႈေၾကာင့္ အစဥ္အလာကဗ်ာ၊ ေခတ္ေပၚကဗ်ာ၊ ေခတ္ၿပိဳင္ကဗ်ာ၊ အိပ္စ္ပယ္ရီမင္န္တလ္ကဗ်ာ စသည္ျဖင့္ ကြဲျပားလာတာကို ဘယ္လိုဆက္ေျပာရမလဲ။ ေျပာခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကဗ်ာပါရာဒိုင္းအေရြ႕ေတြ။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>