ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၅)

အာရံုခံစားမွ ု perception နဲ႔ ဥာဏ္သိမွ ုျပဳလုပ္မႈ cognition ၾကားမွာ တည္ထားတဲ့ကဗ်ာေတြဟာ ဆူရီယလ္ဘက္ကဲၾကၿပီး
ပညတ္/သညာတည္ေဆာက္မႈ concept formation ဘက္ေရာက္ေလ သရုပ္မွန္ပံုတူကူးမႈဘက္ကဲေလပဲ။

Pre-cognitive ဥာဏ္သိမႈျပဳလုပ္မႈမတိုင္မီ နိမိတ္ပံုနဲ႔ ဥာဏ္သိမႈ/ပညတ္/သညာတည္ေဆာက္မႈနိမိတ္ပံုေတြဟာ ထိေရာက္ေပါက္ကြဲမႈ အင္အားျခင္း မတူၾကပါဘူး။

အာရံုနဲ႔ဖြဲ႕တဲ့နိမိတ္ပံုနဲ႔ ဥာဏ္နဲ႔ဖြဲ႕တဲ့နိမိတ္ပံုအေရြ႕ကို ေမာ္ဒန္ေခတ္ဦးနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းေခတ္ေပၚကဗ်ာေတြရဲ႕ ကြာျခားမႈအေရြ႕တစ္ခုအျဖစ္ျမင္မိပါတယ္။ နိမိတ္ပံုဟာအာရံုအေသြးအသားကလာသလား ဥာဏ္ကလာသလားဆိုတာ ကြဲျပားမႈဒီဂရီအားျဖင့္ သိသာႏိုင္ပါတယ္။

ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္း/မွန္ျခင္းမွားျခင္းထက္ ေရးေနတဲ့ကဗ်ာအမ်ိဳးအစား/ပံုစံအတိုင္း ထိေရာက္မႈအတိုင္းအဆဘယ္ေလာက္ရွိ/မရွိကိုျပႏိုင္တဲ့ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဆားလမန္း/အက္ရွဘရီတို႔နဲ႔ LP ေတြကြာတာကို ခ်င့္ၾကည့္လို႔ရသလိုေပါ့။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>