ဒီေန ့ပဲ ေဘး

မေန ့ကသူေတာင္းစားမ (သို ့မဟုတ္)ႀကမၼာသူေယာင္မယ္
ဆန္းပ ႀကည့္စမ္းဒီေန ့မ်က္ႏွာသနပ္ခါးပါးကြက္ေပ်ာက္ႀကား
လမ္းေဘးမွာအံဆြဲထုတ္ဖြင့္ျပီး ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး
ေရွ ြဥတစ္လံုးတကိုင္ကိုင္အလွ ူခံဗူးနဲ ့
ေနေရာင္တစ္ဝက္သိပ္ထားတဲ ့အရိပ္ဆူးႀကမ္းလမ္းမွာ
နတ္လူသာဓု ဘာသာျပန္ လူမွ ုစနစ္
သင့္ရဲ့အိပ္မက္ေတြစနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖါ ္ဖို ့
အခုခ်က္ခ်င္းပဲ ဒီနံပါတ္ကို ေခါ ္္ေစေသာဝ္

ဆန္းသစ္မွ ု ေအာင္ျမင္မွ ု တန္ခိုးထက္ျမက္မွ ု
သူမ်ားေနာက္မက်ေအာင္အခုပဲ
ရုပ္ဝါဒ အလွ ူနဲ ့ဝိဥာဏဝါဒအလွ ူခံ
အံဆြဲ အံစြယ္ အံေတာ္ အလံေတာ္ အန္ေခ်ာ္
ေပ်ာက္ႀကားပါးကြက္ထဲ
ေမွာက္မွားရင္းေမွာက္မွားလ်က္ မလြဲမေသြ
ေရာက္သြားခ်က္မ်ား…….။ ။

ဇယလ
၂၂ ႀသဂုတ္ ‘၁၆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>