တစ္သ်ွဴးေတြအလိုအေလ်ွာက္ရုန္းႀကြက္သားေတြ

ကုန္းတံတားေပါ ္တက္လိုက္တာနဲ ့
သူတို ့ကိုေတြ ့ရတတ္တယ္
လင္းတယ္ဆိုရံုေလာက္ပဲလင္းတဲ့ဓါတ္တိုင္ေအာက္
ေမွာင္ရိပ္တစ္ဝက္ထဲသူတို ့လည္းအလင္းနည္းနည္း
ေမွာင္ရိပ္မ်ားမ်ား ၄-၅-၆ ေယာက္

ပလက္ေဖါင္းေပါ ္မွာရပ္ရင္ရပ္ မရပ္ရင္တစ္လွမ္းႏွစ္လမ္းစာပဲေလ်ွာက္လိုက္ျပန္စုလိုက္

ေဟာ့ေလွ်ာ့မိန္းမအဝတ္အစားေတြနဲ ့
တိုစိတိုနံ ့ေဘာင္းဘီမဟုတ္ရင္တိုစိတိုနံ ့စကပ္ေအာက္က
ေပါင္တံေသးေသးေတြ
ရင္ပတ္လံုးလံုးေတြ

မိန္းမ-မဟုတ္ေယာက်ား-မဟုတ္ေတြ

သူတို ့ဘယ္သူ ့ကိုေစာင့္ေနႀကတာလဲ
ကလဗ္မွာသြားေပ်ာ္ပါးမလို ့လား
လိင္ဆက္ဆံဖို ့ဆက္ဆံမယ့္သူေမ်ွာ္ေနသလား

တခါတေလ ကုန္းတံတားေပါ ္မွာ
ရဲကား ၃-၄ စီး ရဲဝတ္စံုနဲ ့ရဲသား ၁၀ေယာက္ေလာက္
ရဲအရာရိွရုပ္နဲ ့ ၃-၄ ေယာက္

အဲဒီအခ်ိန္ဆိုသူတို ့မရိွႀကဘူး
သူတို ့ဟာရာဇဝတ္မွ ုက်ဴးလြန္မယ့္သူေတြလား
ရာဇဝတ္မွ ုက်ဴးလြန္ခံရသူေတြလား
သူတို ့ကိုယ္တိုင္ ဟာရာဇဝတ္မွ ုေတြလား

သူတို ့မွာလိင္္တံေတြရိွမွာပဲ
သူတို ့မွာစအိုေတြရိွမွာပဲ
သူတို ့မွာဇလုတ္ေတြရိွႀကတယ္

ဒီညမွာ ၃ ေယာက္ေတြ ့တယ္
ပံုမွန္ရိွသူေတြလား အသစ္ေတြလား
ကားသမားက ရုတ္တရက္မီးထိုးလိုက္ေတာ့
အလိုအေလ်ာက္ပဲ သူတို ့ေက်ာေပးျပီးေမွာင္ရိပ္ထဲ
ဘာေကာင္ေတြလဲဟ လို ့
ကားသမားကေမာင္းရင္းေအာ္သြားတယ္

ေယာက္်ား-မဟုတ္မိန္းမ-မဟုတ္ေတြ

သူတို ့ဟာအမ်ိဳးအစားတစ္ခုလား
အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုလား
အလားအလာတစ္ခုလား
‘အကယ္၍’ တစ္ခုလား
ျဖစ္တည္မွ ုရဲ့ဝိဘာဂတစ္ခုလား

အေကာက္အေကြ ့ရဲ့ စက္ဝိုင္းျပတ္ေတြလား
ေျမေအာက္ကထြက္လာတဲ့ အရိပ္ေတြလား
သဘာဝရဲ့ရုန္ယြဲ ့မွ ုေတြလား
ေလာကႀကီးရဲ့မွားယြင္းမွ ုေတြလား
ဆဲလ္ေမာ္လီက်ဴးေတြရဲ့လမ္းလြဲသူေတြလား
အခ်ိဳ ့ေျပာတဲ့ဆုေတာင္းမွားသူေတြလား
အယူအစတစ္ခုရဲ့ျပယုဂ္ေတြလား
ဲလိုတာမရ ရတာမလိုသူေတြလား

က်ား မဟုတ္ရင္ မ ႀကားကမ်ဥ္းေစာင္းလို
ေစာင္းေနတဲ့မီးခိုးျမူေတြလား။ ။

ဇယလ
၈ ေမ ‘၁၆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>