‘ကဗ်ာဆရာရဲ့ အတတ္ပညာ’ စာတမ္း ေနာက္ဆက္တြဲ

‘ကဗ်ာ’ ဆိုတဲ့အေခါ ္အေဝါ ္ဟာ အတတ္ပညာေပါ ္မွာ တည္မွီေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာအတတ္ပညာလဲဆိုေတာ့ အျခားမဟုတ္ပါဘူး။ ကဗ်ာပုဒ္ျပုလုပ္ဖန္တီးေရးသား
တတ္ျခင္းအတတ္ပညာျဖစ္ပါတယ္။ကဗ်ာေရးဖြဲ ့မုွ ုအတတ္ပညာေပါ့။ ဒီအတတ္ပညာဟာလူသားေတြတတ္ေျမာက္ထားႀကတဲ့အတတ္ပညာအသီးသီးလိုပါပဲ သင္ယူေလ့က်င့္ရတာပါ။ ေမြးရာပါမဟုတ္ပါဘူး။ကဗ်ာဆရာဆိုတာကဗ်ာေရးဖြ့ဲ ့တတ္သူကိုေခါ ္ေဝါ ္တာျဖစျ္ပီး ကဗ်ာေရးဖြဲ ့ဖန္တီး
တတ္ျခင္းဟာ ကဗ်ာဆရာရဲ့ဂုဏ္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါ
တယ္။

၁၉၆၁မွာ ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ‘ကဗ်ာ့ပရိယာယ္’ ဆိုတဲ့ အသံုးအနွံ ုးကို သံုးခဲ့ပါတယ္။ ကဗ်ာ့ပရိယာယ္ကို ကဗ်ာ
ေရးျခင္းအတတ္ပညာလို ့ဖြင့္ျပီး ကဗ်ာဆရာဆိုသူဟာ
သူ ့ရဲ့ကဗ်ာကဗ်ာပရိယာယ္ကိုဖြံ ့ျဖိုးတိုးတက္ေအာင္
ခ်ဲ့ထြင္သင္ယူေနရမွာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာလည္းေတ့ြ ့ရိွရပါတယ္။

အတတ္ပညာနဲ ့ယွဥ္တြဲလာတာကေတာ့အသိပညာ
ျဖစ္ပါတယ္။အသိပညာမရိွပဲအတတ္ပညာမရိွပါဘူး။
ကဗ်ာဆိုတာဘာလဲလို ့ရိုးတိုးရိတ္တိတ္ေတာင္မသိပဲ ဘာကဗ်ာမွမဖတ္ဘူးပဲ ကဗ်ာဆိုတာဒါပါလားလို ့ေတာင္ ္မသိဘူးပဲကဗ်ာေရးလို ့မရပါဘူး။ ကဗ်ာဆရာဟာကဗ်ာဆိုင္ရာသိမွ ုဗဟုသုတေတြ စဥ္းစားေတြးေခါ ္မွ ုေတြ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မွ ုေတြ
ကဗ်ာရဲ့ႀကန္အင္လကၡဏာေတြ အႏွစ္သာရေတြ အစရိွတဲ့
သိမွ ုနယ္ပယ္အဝန္းအဝိုင္းထဲလွ ုပ္ရွားလည္ပတ္
္က်င္လည္ရသူျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီက်င္လည္လွ ုပ္ရွားရတ့ဲ အဝန္းအဝိုင္းက်ဥ္းရင္က်ဥ္းသေလာက္က်ယ္ရင္
က်ယ္သေလာက္ သိမွ ု တတ္မွ ုအတိုင္းအဆပမာဏေတြ
ရိွပါတယ္။

ဘာမွမသိပဲေရးလိုက္တာတို ့ ဘာမွမတတ္ပဲေရးလိုက္တာတို ့
ဘာနဲ ့ဘယ္သူ ့လွ ြမ္းမိုးမွ ုမွမရိွပဲ စိတ္ထဲရိွတဲ့ အတိုင္း ဒီအတိုင္းေကာက္ေရးခ်လိုက္တာ လို ့ေျပာရင္ အဲဒီစကားဟာတစံုတရာကို ဖံုးကြယ္ဖို ့ေသာ္၎ မိမိကိုမိမိေမြးရာပါပါရမီရွင္ႀကီးအျဖစ္မိမိကိုမိမိလွည့္စား
လည္ဆည္ဖို ့ေသာ္၎ပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ကဗ်ာအေႀကာင္းေျပာရင္ခံစားမွ ုကိုပဲမီးေမာင္းထိုးႀကျပီး
အတတ္ပညာကိုေတာ့ေခ်ာင္ထိုးထားတတ္ႀကပါတယ္။ ရိုးသားမွ ုဘက္ကႀကည့္ရင္ အတတ္ပညာအေႀကာင္း
မေျပာျပတတ္လို ့မေျပာတာျဖစ္ျပီး မရိုးသားမုွ ုဘက္
ကႀကည့္ရင္အတတ္ပညာရဲ့အေရးပါတဲ့အခန္းကဏၭကို
ေခ်ာင္ထိုးထားျပီး ပါရမီရွင္ရဲ့ေတြ ့ႀကံုခံစားမွ ုလိုလိုကို
ေရွ ့တန္းတင္လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အတတ္ပညာဆိုတဲ့ေနရာမွာကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကိုျဖစ္ျဖစ္
ေျမာက္္ေျမာက္ေရးသားဖြဲ ့စည္းဖန္တီးျပုလုပ္တတ္ျခင္း
ကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွမသိ ဘာမွမတတ္ပဲ
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ဘယ္လိုေရးတတ္မွာတဲ့လဲ။

လိုင္းဖြဲ ့ျခင္း လိုင္းစီျခင္း လိုင္းကူးျခင္း လိုင္းျဖတ္ျခင္း
စကားလံုးေရြးျခင္း စီျခင္း ခ်ိတ္တြဲျခင္း
အလကၤာ နိမတ္ပံု ပစၥည္းသံုးျခင္း
မ်ဥ္းေျဖာင့္သေဘာေဆာင္ျခင္း အကြက္သေဘာေဆာင္ျခင္း
ဒဲ့ေျပာျခင္း ေဝ့ကာဝိုက္ကာေျပာျခင္း
ဒါေတြေလာက္ေတာင္မသိပဲမတတ္ပဲ
ကဗ်ာဘယ္လိုေရးသလဲ။

ဒီေနရာမွာ ကဗ်ာေရးျခင္းအတတ္ပညာကိုကဗ်ာပုဒ္
ဖြဲ ့စည္းျခင္းအတတ္ပညာလို ့က်ေနာ္ဆိုထားပါတယ္။ ေရးနည္းကိုမဆိုလိုသလို ပံုစံခြက္ဆိုတာေတြကိုလည္းမဆိုလိုပါဘူး။
Free form လို ့သာသိထားျပီး Open form တို ့
Closed form တို ့ရိွႀကေသးတယ္ဆိုတာ
ေလာက္ေတာ့သိသင့္တယ္လို ့ထင္ပါတယ္။

ကဗ်ာဆိုင္ရာအသိပညာ အတတ္ပညာဟာကမ႓ာမွာ
ဖြံ ့ျဖိုးခဲ့သလိုျမန္မာကိုလည္းေရာက္ရိွခဲ့တာ ေခတ္စမ္းကတည္းကပါ။ ဒီေန ့လိုအင္တာနက္ေခတ္မွာ ပိုလိ့ု ့ေတာင္မ်ားမ်ားျမန္ျမန္အလ်ွံပယ္ေရာက္ရိွ
ေနပါတယ္။ အဲဒီရွင္သန္ဖြံ ့ျဖို းမွ ုကိုလိုက္သူရိွသလို မလိုက္သူလည္းရိွပါတယ္။အျပစ္မရိွပါဘူး။ေရြးခ်ယ္မွ ုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေရခံေျမခံတို ့ သမိုင္းတို ့ ျပည္သူတို ့စတဲ ့လွိမ့္ ့လံုးေျခာက္လံုးႀကီးေတြနဲ ့လာပိတ္ပင္လို ့ေတာ့မရပါဘူး။

က်ေနာ့္စာတမ္းမွာ ကဗ်ာေရးနည္းတစ္ခုမွမတင္္ျပထားသလိုဘယ္ေရးနည္းကိုေရးဖို ့လည္းတိုက္တြန္းထားတာမပါရိွပါဘူး။
က်ေနာ္ခ်ိန္ရြယ္တာကကဗ်ာဆိုင္ရာသိမွ ုတတ္မွ ုခ်ဲ့ထြင္မွ ုပါပဲ။ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ေပါ ္ေလးေလးနက္နက္
္ထားျပီးကိုယ့္ကဗ်ာေရာ ျမန္မာကဗ်ာပါဖြံ ့ျဖို းတိုးတက္ဖိ့ု ့ပါပဲ။ ဆရာလုပ္တယ္လို ့ထင္ရင္ဆရာလုပ္တာေတာ့
မဟုတ္ပါ။ အေနအထားကို ေဝမ်ွျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
တပည့္ေမြးျခင္းလည္းဆနၵအလ်ဥ္းမရိွပါ။ ဆရာတပည့္
လို ့ေျပာလို ့ရ ရင္ က်ေနာ္ရယ္ ကဗ်ာရယ္ပဲရိွပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>