အူဝီးအူ

တစ္ေယာက္ကကားေရတိုင္ကီ
သဲႀကီးမဲႀကီးသံေခ်းခၽြတ္ေနတယ္
တစ္ေယာက္ဟာအစိုးရ
အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈနဲ႔
ေထာင္ထဲမွာၾကယ္ျဖစ္ေနတယ္
‘တိုင္းျပည္ရဲ႕ကံၾကမၼာ’ဆိုတာ
တစ္ေယာက္နဲ႔ဘဝရြဲ႕သြားတယ္
ဥဩရဲ႕တကယ့္အသံဟာစိမ္းျပာေရာင္
အူဝီးအူ အူဝီးအူ

ဆိုၾကည့္ရန္း
အူဝီးအူ အူဝီးအူ
ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ဘိုးေဘးဘီဘင္
ေတာင္တန္းေတြကိုေျမဖို႔ကြန္ကရစ္ေလာင္းလိုက္တယ္
သစ္စိမ္းေတာနက္
ျမစ္ေကာခ်က္ လက္နက္မည္းႀကီးျဖစ္သြားတယ္
စကၠဴပန္းေပၚစကားသစၥာ
ကင္းၿမီးေကာက္ကိုကင္းေထာက္လႊတ္
ငါ့ကိုစိမ္းစိမ္းလာၾကည့္တယ္
သူ႔အဆိပ္ဟာေသရည္ကိုေငါက္ကနဲရွင္ေစတယ္
သူ႔ကိုယ္တြင္းအခ်ိဳရည္ကိုငါေမာ့ေသာက္လိုက္တယ္
သူ႔အၿမီးေကာက္ဟာငါ့ဝမ္းထဲမွာေကြးသြားတယ္
တိုင္းျပည္ရဲ႕သံႀကိဳးေတြ
သဲႀကီးမဲႀကီးခၽြတ္ေနတဲ့သတင္း
ပုလင္းထဲမွာတြန္႔တြန္႔လိမ္လိမ္ေအာ္ျမည္တယ္
ငါ့ဘိုးေဘးေတြရဲ႕အရိုးထဲကဥဩတြန္သံငါလြမ္းရ
ရုပ္နာမ္ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ေရးနဲ႔
မိမိကိုယ္မိမိပိုမိုေကာင္းမြန္စြာသံုးစြဲေရး
‘ေတာ္လွန္ေရး’ေလးရဲ႕ဖခင္အမည္မွန္ရယ္သံေတြၾကား
အသံမာမာဌာန္ပါပါနဲ႔ဝရံတာကထြက္ေၾကညာလိမ့္မယ္တဲ့
အဲဒီမရွိေတာ့တဲ့ေတာေတြထဲမွာ
ခိုေနတာဘာသံတဲ့လဲ
အူဝီးအူ အူဝီးအူ
အူဝီးအူ အူဝီးအူ
အူဝီးအူ အူဝီးအူ။ ။

ဇယလ
၈ မတ္ ‘၁၆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>