တိုမာ့ရွ္ ဆားလမန္း မိတ္ဆက္

ကမၻာေက်ာ္ ဆလိုဗီးနီးယားကဗ် ာဆရာ တိုမာ့ရွ္ ဆားလမန္း (Tomaz Salaman — toh-MARSH SA-la-man) ကိုမိတ္ဆက္ေပးလိုပါတယ္ ။ သိေစခ်င္လို ့ပါပဲ ။ မသိခ်င္လည္းရ ၊ မသိလည္း ဘာမွ ၿဖစ္မသြားပါဘူး ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>