ကဗ်ာဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားအတြဲ (၂)

ကဗ်ာဟာ တိုးတက္သလား။ ကဗ်ာမွာ တိုးတက္တယ္ဆိုတာ ရွိသလား။ ဆုတ္ယုတ္တာေကာ ရွိသလား။ တိုးတက္တာ ဆုတ္ယုတ္တာထက္ ေျပာင္းလဲသြားတာပဲလား။ ကဗ်ာျပဳလုပ္တဲ့ အေျခခံပစၥည္းေတြဟာ အေသေတြလား၊ အစဥ္အျမဲ ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားေနၾကသလား။ ကဗ်ာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ပစၥည္းေတြ ေဟာင္းႏြမ္းသြားရင္ ကဗ်ာဟာ ဆုတ္ယုတ္ သြားသလား။ ကဗ်ာမွာ သံုးတဲ့ ပစၥည္းေတြ ဆန္းသစ္လာရင္ ကဗ်ာဟာ တိုးတက္လာသလား။ ကဗ်ာဟာ ကမာၻနဲ႔အတူ လိုက္ေျပာင္းလဲေနသလား။ ကမၻာနဲ႔အတူ လိုက္တိုးတက္ေနသလား။ ကဗ်ာဟာ ကမာၻကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္သလား။ ကဗ်ာကိုခ်စ္သင့္သလား။
ကဗ်ာေရးသူဟာ ကဗ်ာကိုခ်စ္ခင္မႈဆီက ကဗ်ာစ်ာန္၀င္စားမႈရရွိသလား။ ကဗ်ာကို ခ်စ္ခင္ရတာဟာ စိတ္ပ်က္စရာမို႔ ကဗ်ာစ်ာန္၀င္စားမႈ ရရွိတာလား။ ကဗ်ာေရးသူဟာ ကဗ်ာကို ေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္ကေန ကဗ်ာစ်ာန္၀င္စားမႈရရွိတာလား။ ကဗ်ာေရးသူဟာ စည္းအျပင္ကလူ ျဖစ္သင့္သလား။ စည္းအတြင္းက ကဗ်ာ ကိုပဲ လက္ခံေရးသားရသလား။ ကဗ်ာေရးသူဟာ သူသံုးစြဲတဲ့ ကဗ်ာပစၥည္းေတြအေၾကာင္း ဂဃနဏ နားလည္ဖို႔လိုသလား။ နားမလည္ လည္း ကဗ်ာေရးလို႔ရသလား။ ကဗ်ာသိပ္မဖတ္ျဖစ္တဲ့ ကဗ်ာေရးသူဟာ ကဗ်ာေကာင္းေတြ ေရးႏိုင္မလား။ ကဗ်ာမဖတ္ပဲ ကဗ်ာေရးတာ ရွက္စရာလား။ ရွိရင္းစြဲကဗ်ာေတြက တမင္မဖတ္တာဟာ ကဗ်ာကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ေထာက္ပံ့သလား။ ဘာျဖစ္လို႔ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဟာ ကဗ်ာမဖတ္ၾကတာလဲ။ ကဗ်ာဟာ ဘ၀နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္မႈမရွိလို႔လား ၊ အက်ိဳးမရွိလို႔လား။ ကဗ်ာကို ဒီလိုျမင္တာဟာ ကဗ်ာ ေရးသူရဲ႕ အျပစ္လား ၊ မဖတ္သူေတြရဲ႕ အျပစ္လား။ ကဗ်ာေကာင္းေတြကိုေကာ လူေတြက ဥေပကၡာျပဳၾကသလား။ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ ကဗ်ာ အမည္ခံေတြေၾကာင့္ ကဗ်ာဟာ စိတ္၀င္စားစရာမေကာင္းေတာ့တာလား။ ကဗ်ာေပၚစိတ္၀င္စားမႈေလ်ာ့နည္းလာတာ ကဗ်ာေရးသူ ေၾကာင့္လား ၊ ထုတ္ေ၀သူေၾကာင့္လား ၊ အစိုးရေၾကာင့္လား ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းၾကီးတစ္ခုလံုးေၾကာင့္လား။ အမ်ားဖတ္မွ ကဗ်ာဟာရပ္ တည္လို႔ရမွာလား။ ေလဆိပ္စာအုပ္ဆိုင္ေတြမွာ ကဗ်ာစာအုပ္မတင္တာနဲ႔ ေလဆိပ္မွာ ကဗ်ာမရွိေတာ့ဘူးလား။ ကဗ်ာဟာ ေဟာလီး၀ပ္ဒ္ နဲ႔ ျပိဳင္စရာလိုသလား။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ကဗ်ာလိုအပ္သလား ၊ ကဗ်ာဆရာေတြလိုအပ္သလား။ ကဗ်ာဆရာေတြဟာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကို အက်ိဳးျပဳသလား ၊ အေႏွာက္အယွက္ေပးသလား ၊ ဘယ္ဟာေပးေပးဘယ္လိုေပးသလဲ။ ကဗ်ာဆရာေတြဟာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ အသိအမွတ္ျပဳမခံရတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြလား။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ ကဗ်ာဆရာေတြကို အသိအမွတ္ျပဳသလား။ ကဗ်ာဆရာေတြဟာ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳခံရဖို႔လိုအပ္သလား။ ကဗ်ာေရးသူအခ်င္းခ်င္း သီးျခားလူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းဖန္တီးသင့္သလား။ ကဗ်ာေရးသူ အခ်င္းခ်င္း ျပိဳင္ဆိုင္သင့္သလား။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အမွီသဟဲျပဳၾကသလား ၊ ျပဳသင့္သလား ၊ သီးျခားစီေနသင့္သလား။ ကဗ်ာ ဂိုဏ္းေထာင္တာ ဘာအက်ိဳးရွိသလဲ။ ကဗ်ာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔တူညီတဲ့ အယူအဆေတြကို ထူေထာင္ရင္ ဂိုဏ္း၀င္ေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဆင္တူျဖစ္မေနဘူးလား။ ဒါဟာျဖစ္သင့္သလား ၊မျဖစ္သင့္ဘူးလား။ ကဗ်ာအယူအဆျငင္းခံုပြဲေတြဟာ ကဗ်ာကိုထက္ျမက္ ေစသလား ၊ အာ႐ံုေနာက္စရာေတြပဲလား။ အျခားကဗ်ာေရးသူေတြရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳခံရမွ ကိုယ္လည္းကဗ်ာဆရာ/ေရးသူျဖစ္သလား။ အျခားကဗ်ာေရးသူေတြကိုလည္း ကို္ယ္ကအသိအမွတ္ျပဳဖို႔လိုသလား။ အျခားကဗ်ာေရးသူေတြကို ဆရာတင္သင့္သလား ၊ ဆရာလုပ္ သင့္သလား။ ကဗ်ာနဲ႔ အျခားအႏုပညာရပ္ေတြဘယ္လို ပတ္သက္ၾကသလဲ။ အႏုပညာရပ္အားလံုးဟာ ေျပာခ်င္တဲ့အေၾကာင္းတစ္ခု တည္းကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ေျပာေနၾကတာပဲလား။ ဘယ္အေၾကာင္းအရာဟာ ဘယ္အႏုပညာနဲ႔မွ ပိုကိုက္ညီတယ္ဆိုတာရွိသလား။ ကဗ်ာ နဲ႔ အျခားအႏုပညာရပ္ေတြဟာ ပံုသ႑ာန္ဖြဲ႕စည္းမႈပဲကြာတာလား ၊ အေျခခံအႏွစ္သာရအားျဖင့္ ကြာတာလား။ ကဗ်ာေရးသူဟာပန္းခ်ီ ဆရာ ၊ သို႔မဟုတ္ ဂီတဖန္တီးသူထံမွ သင္ယူႏုိင္စရာေတြရွိသလား။ ကဗ်ာေရးသူဟာ သူ႔ လက္တက္လာတာ ၊ က်သြားတာကို သိႏုိင္ သလား။ ကဗ်ာေရးျခင္းမွာ လက္တက္လာတယ္ဆိုတာရွိသလား။ ကဗ်ာေရးျခင္းျဖစ္စဥ္မွာပဲ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲသြားတာလား။ ကဗ်ာ အေၾကာင္းပိုနားလည္လာတာနဲ႔အမွ် ကဗ်ာလက္ကတက္လာသလား။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လက္တက္လာျပီလို႔ထင္ေနတာဟာ တကယ္ ေတာ့ လက္က်လာတာေကာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ ကိုယ္လက္တက္လာသလား ၊ က်သြားသလားဆိုတာ အျခားတစ္ေယာက္က ပိုသိႏိုင္ မလား။ ကဗ်ာေရးသူဟာ သူ႔ကဗ်ာကို ျပင္ပ ပရိသတ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ဖတ္တတ္သလား ၊ ဖတ္သင့္သလား ၊ ဖတ္ဖို႔လိုသလား။ ကိုယ္ေရး တဲ့ ကဗ်ာကို ကိုယ္ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် (ပုဂၢလအစြဲျဖဳတ္ျပီး)ဖတ္တတ္သလား။ ကဗ်ာေရးသူရဲ႕ သူေရးတဲ့ ကဗ်ာအေပၚခံစားတာဟာ ဖတ္သူ ရဲ႕ ခံစားမႈထက္ပိုအေရးၾကီးသလား။ ကဗ်ာေရးသူရဲ႕ သူ႔ကဗ်ာအေပၚ ကဗ်ာေရးသူကိုယ္တိုင္ထက္ ပိုနားလည္ႏိုင္တဲ့သူရွိႏိုင္ပါ့မလား။ ကဗ်ာေဗဒပညာရွင္ဟာ ကဗ်ာေရးသူရဲ႕ ကဗ်ာပုဒ္ကို ကဗ်ာေရးသူထက္ပိုသိႏိုင္သလား။ ကဗ်ာေရးသူဟာ သူႏွစ္သက္တဲ့ ဟန္ကိုပဲ စြဲစြဲ ျမဲျမဲေရးသင့္သလား။ ဟန္တစ္မ်ိဳးမက တတ္ကၽြမ္းတာ ကဗ်ာေရးသူအတြက္ အႏၱာရာယ္ရွိသလား။ နာမည္ရကဗ်ာရဲ႕ ဟန္ကိုပဲဆက္ လက္သံုးစြဲသင့္သလား။ ကဗ်ာေရးသူဟာ ဟန္တစ္မ်ိဳးကေနတစ္မ်ိဳးေျပာင္းသင့္သလား။ သူ႔ပရိသတ္ လက္ခံတဲ့ ဟန္ကိုပဲ ဆက္လက္ သံုးစြဲသင့္သလား။ ဟန္သစ္တစ္ခုခုကို သံုးစြဲရင္ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ သံုးတာလား ၊ `စမ္းသပ္´ၾကည့္ဖို႔သံုးတာလား။ ဟန္တစ္မ်ိဳးကို ပီပီျပင္ျပင္ တတ္ကၽြမ္းႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိႏိုင္သလား။ ဟန္တစ္မ်ိဳးထက္ပိုတတ္ကၽြမ္းဖို႔ အခ်ိန္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိသလား။ ဟန္ေျပာင္းေရးရင္ ပရိသတ္ကို သစၥာေဖါက္ရာက်မလား။ ပရိသတ္ကို စိတ္လန္းဆန္းသြားေစသလား။ စိတ္႐ႈပ္ေထြးသြားေစသလား။ ပရိသတ္နဲ႔ မိတ္ပ်က္သြားေစသလား။ ကဗ်ာေရးျခင္းမွာ model စံ ပံုစံတစ္ခုခုထားရွိသင့္သလား။ ဘယ္ဟာကို စံ ပံုစံအျဖစ္ထားရွိမလဲ။ စံ ပံုစံအတိုင္းလိုက္ေရးရင္ ကိုယ္ေျပာခ်င္တာ ေျပာႏိုင္ပါ့မလား။ စံပံုစံဟာ ကို္ယ့္ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သလား။ ဘာစံပံုစံမွမထားပဲေရး တာ ပိုေကာင္းသလား။ ကဗ်ာေရးသူျမင္တဲ့ အရွိတရားရဲ႕ ေကာက္ေၾကာင္းနဲ႔ စံ ပံုစံဟာ သဟဇာတျဖစ္ပါ့မလား ၊ ျဖစ္သလား။ ကဗ်ာေရး သူဟာ ဘယ္လို Voice  ေလသံမ်ိဳးနဲ႔ေရးသင့္သလဲ။ စကားေျပာေလသံနဲ႔ အေရးအသားေလသံဘာကြာသလဲ။ စကားေျပာေလသံကသာ စစ္မွန္သလား။ ကိုယ္စကားေျပာသလိုကဗ်ာေရး(ရ) တာလား။ စကားေျပာေလသံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ယူသလား။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္ ရင္ ကိုယ့္မူလစကားေျပာေလသံျဖစ္ပါဦးမလား။ စံ ပံုစံရဲ႕ ေလသံကို ကိုယ္ယူမိရာေရာက္မလား။ ကဗ်ာေရးသူဟာ သူ႔ရဲ႕ေလသံအစစ္ အမွန္ကို သူတည္ေဆာက္ယူႏိုင္သလား။ စကားေျပာေလသံတစ္ခုခုကို ေမြးစားသင့္သလား။  ကဗ်ာပုဒ္တစ္မ်ိဳးစီမွာ စကားေျပာေလသံ တစ္မ်ိဳးစီရွိသင့္သလား။ ကိုယ့္ကဗ်ာရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ ကိုယ္ေရးတဲ့ ကဗ်ာပုဒ္တိုင္းမွာ ကိုယ့္စကားေျပာေလသံတစ္သံတည္းထြက္ ဖို႔လိုသလား။ ကဗ်ာပုဒ္တစ္ပုဒ္ထဲမွာပဲ ေလသံအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းသံုးလို႔ရသလား ၊ သံုးသင့္သလား။ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္မွာ ေလသံတစ္ခုတည္း တသမတ္ရွိဖို႔လိုသလား ၊ ရွိသင့္သလား ၊ ရွိရသလား။ ကဗ်ာပုဒ္ကို စာဖတ္သလို ရြတ္ဖတ္သင့္သလား ၊ စကားေျပာသလို ေျပာဆိုသင့္ သလား။ ကဗ်ာေရးသူကိုယ္တုိင္ရြတ္ဖတ္တာနဲ႔ အျခားတစ္ေယာက္ရြတ္ဖတ္တာ တူႏိုင္သလား။ ျပဇာတ္ဆန္ဆန္အရြတ္အဖတ္ေကာ ေကာင္းႏိုင္ပါ့မလား။ ျပဇာတ္မွာ အရြတ္အဖတ္ကၽြမ္းက်င္သူဟာ ကဗ်ာေရးသူကိုယ္တိုင္ထက္ ကဗ်ာပုဒ္ကို ပိုေကာင္းေအာင္ရြတ္ဖတ္ ႏိုင္သလား။ သာမန္အဆင့္ကဗ်ာကို ရြတ္ဖတ္လိုက္မွ ပိုေကာင္းသြားတာရွိႏိုင္သလား။ ရွိရင္ အဲဒီကဗ်ာပုဒ္ရဲ႕ သတၱိဟာ စာလံုးထဲမွာ ရွိတာလား ၊ အသံထဲမွာ ရွိတာလား။ ကဗ်ာအရင္လာသလား ၊ အဓိပၸါယ္အရင္လာသလား။ ကဗ်ာမေရးခင္ ပါ၀င္ထည့္သြင္းလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ၾကိဳတင္စာရင္းျပဳစုသင့္သလား။ ေရးျပီးမွ လိုရာျဖည့္ဆည္းသင့္သလား။ မူလဆိုလိုရင္းကို စကားေျပာနဲ႔ စဥ္းစား ျပီးမွ ကဗ်ာအျဖစ္ျပဳလုပ္ေရးသားတာလား။ ပံုသ႑ာန္နဲ႔ အဓိပၸါယ္ဘယ္လိုဆက္စပ္သလဲ။ ခြဲေျပာလို႔ရသလား။ ခြဲလို႔မရဘူးလား။

ေဇယ်ာလင္း
15 Dec 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>