ဘန္းစတီးန္ စာကိုး

ကဗ်ာရဲ႕ လူမႈေဆာင္တာဟာ ဖြင့္ဟေဖၚျပဖို႔မဟုတ္ပဲ ဖြင့္ဟေဖၚျပမႈျပဳႏိုင္ေခ်ေတြကို စူးစမ္းရွာေဖြဖို႔ျဖစ္တယ္။
ေဘာင္ေတြပဲေပါ့ မိမိတို႔ ေရာက္ေနတာထဲေပါ့။
သိမႈစီးေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး ၊ အာ႐ံုခံစားမႈစီးေၾကာင္း။
ေကာင္းတဲ့ကဗ်ာဆရာေတြဟာ ႏႈိင္းယွဥ္မႈေတြလုပ္ၾကတယ္ ၊ တကယ္ေတာ္တဲ့ ကဗ်ာဆရာေတြဟာ ႏႈိင္းယွဥ္မႈေတြၾကား ႏႈိင္းယွဥ္မႈေတြ ျပဳလုပ္တယ္။

စိပ္မႊာပိုင္းဆမႈ သံုးမ်ိဳးမဟုတ္ရင္ အစိပ္အမႊာတစ္ခုရဲ႕ အပိုင္း ၃ ပိုင္း ––
အဆက္အစပ္မဲ့ျခင္း ၊ အျပည့္မေျပာပဲ အပိုင္းတစ္ပိုင္းကို ျမႇဳပ္ထားျခင္းနဲ႔ ၾကယ္စုၾကယ္ေ၀းလို စုစည္းျခင္း။
ဘာသာစကားသံုးစြဲသူေတြအတြက္ ေလာကဟာ ဘာသာစကားရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္သလို ဘာသာစကားဟာလည္း ေလာကရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုပဲ။ ေလာက ကိုယ္တိုင္ဟာ ေ၀ါဟာရတစ္လံုးျဖစ္တယ္။
ႏွစ္ေယာက္စလံုးမွန္ေနရင္ေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့ မွားေနေလာက္ျပီ။
သင္ထင္တာနဲ႔ ၅ ေဒၚလာဟာ သင့္ကို ဘာရရွိေစမလဲဆိုေတာ့ ၂ ေဒၚလာ ၉၅ ပဲ တန္တဲ့ဟာတစ္ခု။

(The Truth in Pudding မွ)

ႏွလံုးသားလို႔ေခၚတဲ့
ရထားတိမ္းေမွာက္ ပ်က္စီးသြားမႈတစ္ခု။

(Autopsychographia မွ)

“လွပတဲ့ျမစ္ေတြကို မွတ္မိတယ္
သယ္သြားမယ့္ေလွကိုေတာ့ မမွတ္မိဘူး”

အထက္ပါစာကိုးဟာ မာရီယာ အီေလးနာ ကြက္စ္ ဆီကယူတာ
သူမက ၁၉၆၇ က ဂ်ဴးဒစ္သ္ မာလီနာဆီက ယူတာ
ဂ်ဴးဒစ္သ္က ၁၉၄၈ က ဘားေတာ့လ္တ္ ဘရက္တ္ဆီကယူတာ
ဘရက္တ္က ၁၈၀၄ က ဟိုလ္ဒါလင္န္ဆီက ယူတာ
ဟိုလ္ဒါလင္န္က ေခါမေခတ္ကဗ်ာဆရာ ဆိုဖိုကလီးစ္ရဲ႕ `အဲန္တီေဂါန္´ဆီက။

(The Duck Hunters မွ)

ေဘာ့ဘ္ျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ အေရးပါမႈ

ေဘာ့ဘ္ ပဲရယ္လ္မင္န္အတြက္

ေဘာ့ဘ္ရဲ႕ . . . . ေဘာ့ဘ္ရဲ႕ . . . . ေဘာ့ဘ္ရဲ႕ . . . . ေဘာ့ဘ္ရဲ႕ . . . . ေဘာ့ဘ္ရဲ႕ . . . .
ေဘာ့ဘ္ရဲ႕ . . . . ေဘာ့ဘ္ရဲ႕ . . . . ေဘာ့ဘ္ရဲ႕ . . . . ေဘာ့ဘ္ရဲ႕ . . . . ေဘာ့ဘ္ရဲ႕ . . . .

(The Importance of Being Bob မွ)

POEM LOADING . . .

Please  Wait

(POEM LOADING မွ)

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ ဒီမိုကေရစီ႐ိႈက္ငိုသံ ငါၾကားတယ္။

(On Election Day မွ)

ဒီလိုကဗ်ာေတြ ေမြးဖြားလာဖို႔အတြက္ ပြန္ပီမွာ
ေခ်ာ္ရည္ေတြဟာ လူေတြကို ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္။

(Pompeii မွ)

ဘယ္သူ႔ကဗ်ာမွ ငါမတုဘူး
ဘယ္သူ႔ကဗ်ာမွ ငါမတုဘူး
ဘယ္သူ႔ကဗ်ာမွ ငါမတုဘူး
ဘယ္သူ႔ကဗ်ာမွ ငါမတုဘူး
ဘယ္သူ႔ကဗ်ာမွ ငါမတုဘူး

(I Will Not Write Imitative Poetry မွ)

ေဂ်ာ့ဂ်္ဘြတ္ရွ္ရဲ႕ ေသြးစြန္းလက္ေပၚက ေသြးေတြဟာ
ငါ အိမ္သာတက္တိုင္း ငါ့ထဲက ထြက္က်လာတယ္။

(The Sixties, With Apologies မွ)

ငါတေကာေကာတဲ့ ကဗ်ာဆရာဟာ တစ္ကမာၻလံုးကို သူ႔ကဗ်ာလို႔ပဲျမင္တယ္။

ရထားမွာ ဘူတာလာဆိုက္တယ္။

`ဆန္းသစ္ေစ´ထက္ပိုအေရးၾကီးတာက `ရွင္သန္ေစ´။

ေျမၾကီးေပၚေျခ ၂ ဘက္အခိုင္အမာရပ္ေနသူကိုေတြ႔ရင္ သနားလိုက္ပါ။ သူ႔ခမ်ာ ေဘာင္းဘီမလဲႏိုင္ရွာဘူး။

ကာရန္မဲ့ဆိုတာ ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားမဟုတ္ဘူး။ ေခတ္နဲ႔ မကိုက္ညီေတာ့တဲ့ အတားအစီးေတြကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ေဆာ္ဩလိုက္တာပဲ ျဖစ္တယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်တို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကတဲ့ ပန္းပဲဖိုမွာ ကဗ်ာကိုျပဳလုပ္ရတာျဖစ္တယ္။

ကဗ်ာကို ဘာသာျပန္ျခင္းဟာ ကဗ်ာလက္ေတြ႔ကို ဆြဲဆန္႔ျခင္းထက္ ဘယ္ေတာ့မွ မပိုဘူး။

ဒါဟာ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။

ဖတ္သူကို ဘယ္လိုစဥ္စားရမယ္ဆိုတဲ့ ကဗ်ာမ်ိဳးေတြ မေရးခ်င္ဘူး။ မတူညီတဲ့ စဥ္းစားပံုကိုျပသတဲ့ ကဗ်ာမ်ိဳးပဲေရးခ်င္တယ္။

အေတြ႕အၾကံဳကို (ျပန္လည္)ေဖၚျပတာေတာ့ ထားလိုက္ပါေတာ့။ အဲဒီ (ျပန္လည္)ေဖၚျပခ်က္ကိုပဲ ဘယ္လိုခံစားရမယ္လို႔ ေျပာလာရင္ ေတာ့ လမ္းထြက္ေလွ်ာက္တာပဲပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။

ေတြ႕ၾကံဳခံစားမႈကို ဘရက္ကက္တ္ခတ္လိုက္တာနဲ႔ အဲဒါဟာ ေတြ႕ၾကံဳခံစားမႈမဟုတ္ေတာ့ပဲ ေတြ႕ၾကံဳခံစားပံု  ခံစားနည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သြား ေတာ့တယ္။

ၾကံဳၾကိဳက္မႈနဲ႔ ေခါင္းခ်င္းယွဥ္တိုက္မိမႈရဲ႕ ခံစားခ်က္အလြန္မွာ အထားအသိုလြဲမွားတဲ့ ဆႏၵရဲ႕ ကမာၻ။

ကဗ်ာရဲ႕ အလုပ္ဟာ ၀ါက်ဖြဲ႔ထံုးကို ျမင္းျခံထဲ သြတ္သြင္းဖို႔ထက္ ဘယ္သူမွ မပိုင္ဆိုင္ရေသးတဲ့ နယ္ေျမ႐ိုင္းဆီျခံခုန္ေျပးသြားတဲ့ ျမင္း ေနာက္လိုက္ဖို႔ပဲ။

ပေဟဠိနဲ႔ အေျဖကိုေရာေထြးသလို ကဗ်ာဆရာနဲ႔ ကဗ်ာပုဒ္ကို မေရာေထြးလိုက္နဲ႔။

ဘယ္သူကမွ သူ႔ကိုသူ ကၽြန္းဆြယ္တစ္ခုလိုေနလို႔မရဘူး။

ေသသူေတြကို စကားေျပာျခင္းထဲမွာ ကဗ်ာမရိွဘူး။ ေသသူေတြကို နားေထာင္ျခင္းထဲမွာ ကဗ်ာရွိတယ္။

(How Empty Is My Bread Pudding မွ)

စာတတ္ပုဂၢိဳလ္လူငယ္ဟာ သူ႔ထိုင္ခံုအတြက္ ဘာအေရာင္ေရြးရမယ္ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနတယ္။ ဂ်ဴးကေျပာတယ္ `ကိုယ္ျမင္ခ်င္တဲ့အေရာင္ မေရြးပါနဲ႔ ၊ ကိုယ္ထုိင္ခ်င္တဲ့အေရာင္ေရြးပါ။´

စာတတ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ဟာ သူေလ့လာေနတဲ့ စာသားမွာပါရွိတဲ့ အမွတ္စက္တစ္ခုကို အနက္ေကာက္မရျဖစ္ေနတယ္။ ဂ်ဴးကေျပာ တယ္ `အဲဒါဘာမွမဟုတ္ဘူး´ ၊ ျပီး စကၠဴေပၚကပ္ေနတဲ့ ဖုန္စေလးကို မႈတ္ထုတ္ပစ္လိုက္တယ္။

(The Jew မွ)

အႏုပညာလက္ရာရယ္လို႔ တိတိက်က်မရွိဘူး။ ရွိတာက အဲဒီလက္ရာေပၚေပါက္လာေစျပီး ျပန္လည္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစမယ့္ ၊ ႏႈိင္းဖက္ မရတဲ့ လူမႈ၀န္းက်င္ပဲ ျဖစ္တယ္။

Conceptual Poetry ဟာ အေတြး/အေတြးအေခၚ/အယူအဆ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ထားတဲ့ကဗ်ာျဖစ္တယ္။

ငွက္တစ္ေကာင္ေအာ္ေနတယ္ ၊ ငါၾကားတာက သူ႔ေတး။

သူတစ္ပါးရဲ႕ ယံုၾကည္မႈစနစ္ေတြနဲ႔ မိမိကို မိမိအဓိပၸါယ္မသတ္မွတ္ခ်င္ပါနဲ႔။

အျငင္းအခံုထဲက အေပါက္တစ္ေပါက္ဟာ အလင္းစနဲ႔ မတူဘူး။

(Manifest Aversions, Conceptual Conundrums, & Implausibly Deniable Links  မွ)

သူမ်ားနားလည္ဖို႔ ၊ ခ်ီးမြမ္းခံရဖို႔ ၊ အဆဲခံရဖို႔ေတြအတြက္
ကဗ်ာဟာတည္ရွိတာမဟုတ္ဘူး။
ကဗ်ာဟာ သူလုပ္စရာရွိတာသူလုပ္ျပီး သူလုပ္ႏိုင္သေလာက္ပဲ သူလုပ္တာျဖစ္တယ္။

)

သာမန္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ ကဗ်ာနဲ႔ စည္း႐ံုးျပီး စကားေျပနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။
ဒိတ္ဒိတ္ၾကဲႏိုင္ငံေရးသမားေတြကေတာ့ စကားေျပနဲ႔ စည္း႐ံုးျပီး ကဗ်ာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔
မုတ္ဆိတ္ပ်ားဆြဲပါရမီ      ၾကားက စေပ့စ္ေတြထဲမွာ
ကဗ်ာဟာ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္။ သို႔မဟုတ္

ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတဲ့ (လို႔ထင္ရတဲ့)
ေနရာကို      ကဗ်ာဟာ
အစားထုိး/အျခားတစ္ခုနဲ႔ဖယ္ရွား/အျခား
ေဘာင္တစ္ခုခုထဲ ထည့္လိုက္တာျဖစ္တယ္။

ကဗ်ာဟာ သူဘာေျပာေနတယ္ဆိုတာထက္ သူဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာျဖစ္တယ္။

ေနာက္ဆံုးဘယ္ဘူတာဆိုက္သလဲဆိုေတာ့
အမွန္တရားကိုယ္တုိင္ဟာ အမွန္တရားကို လက္ခံႏိုင္ပါ့မလား။

(Unready, Unwilling, Unable မွ)

ငါ့ကိုႏွင္ထုတ္လိုက္ပါ ၊ အဲဒီကို ငါမေရာက္ေသးဘူး။

(If You Say Something, free Something မွ)

သင္ဟာေရာင္းကုန္ပစၥည္းမဟုတ္တဲ့အတြက္ ဆႏၵျပ
လူယုတ္မာေတြကို လူယုတ္မာေတြနဲ႔ အစားထုိးလိုက္တဲ့အတြက္ ဆႏၵျပ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ စ လိုက္တိုင္းစိတ္ပ်က္ရမႈနဲ႔ပဲ ဆံုးရလို႔ ဆႏၵျပ
ကိုယ့္မွာေျပာပိုင္ခြင့္မရွိတဲ့အတြက္ ဆႏၵျပ
ဒီလိုျဖစ္ရမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဆႏၵျပ
ပါ၀ါဟာ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြရွိတဲ့ ႏွစ္လမ္းေမာင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆႏၵျပ
အျခားနည္းနဲ႔ေျပာလို႔မရလို႔ ဆႏၵျပ
ဘ၀ဟာ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ျဖစ္ျပီး ကိုယ္ဟာ ပံုေျပာသူျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆႏၵျပ

မနက္ဖန္မွာ သင့္ကိုလာဖမ္းမယ့္အတူတူ ဆႏၵျပ
ဘာမွမဟုတ္ပဲေနတာအခ်ိန္အလကားကုန္လို႔ ဆႏၵျပ
ဓါတ္ဆီမပါပဲ ေမာင္းေနရလို႔ ဆႏၵျပ
ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ လြဲခဲ့လို႔ ဆႏၵျပ
ဒီသီခ်င္းဆိုခ်င္လို႔ ဆႏၵျပ

(Strike မွ)

အႏုပညာကို ငါ့မွာ ခ်စ္လိုက္ရတာ . . . သူက်ငါ့ကိုလွည့္ေတာင္မၾကည့္ဘူး။

ငါတို႔ဘယ္သူဘယ္၀ါနဲ႔ ငါတို႔ဘာလုပ္ၾကတယ္ဆိုတာ ေဟာင္းေလာင္းေပါက္ဗဟိုခ်က္ကို ပတ္ေလွ်ာက္ေန႐ံုသက္သက္က်ေနတာပဲ။

ကဗ်ာပုဒ္ဟာ သူ႔ကိုသူအျမဲပံုေျပာင္းေနတယ္။

Postmodernism = အျပစ္စိတ္ နက္႐ႈိင္းတဲ့ modernism

႐ုပ္ရွင္ကားေတြထဲဖတ္ရတဲ့ ေန႔မ်ိဳးေပါ့။

ဂ်ဴးဟာ စာသားတည္ေဆာက္မႈျဖစ္တယ္။

အဆင္တန္ဆာမရွိျခင္းကိုယ္တိုင္ရဲ႕ အဆင္တန္ဆာ

ေဟာဒီမွာ ငါမင္းကိုေျပာေနတယ္ မေအလိုးရဲ႕

ကဲ ငါေျပာမွာကိုနားေထာင္ျပီလား။

အေအးမိတာ အေအးေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။

(Recalculating မွ)

နာဗားလ္ရဲ႕ “El Desdichado” (`ကံဆိုးသူ´) ကိုမွီး၍

မင္းကိုငါခ်စ္တယ္။

(Misfortune မွ)

မိုးေတြမရြာခင္ ဟိုးကတည္းက ငါငို႐ိႈက္ေနခဲ့တယ္

(Long Before The Rain, I Wept မွ)

(အီရတ္) စစ္ပြဲဆန္႔က်င္ေရးကဗ်ာဆရာတစ္ရာ
100 Poets against the War
Edited by Todd Swift

(Cambridge, UK: Salt Pubbshing: 2003)

(Notes & Acknowledgments မွ)


အထက္ပါအားလံုးဟာ
Charles Bernstein: Recalculating (2013) မွ

ေဇယ်ာလင္း
19 – July – 13

One thought on “ဘန္းစတီးန္ စာကိုး”

  • ရွိန္၀ါ says:

    ဆရာ။ ေနာက္တဆင့္ တက္လွမ္း လိုက္တာလား။ ဘန္စတီးန္ စာကိုး ေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္တယ္။ ေခတ္ျပိဳင္ကဗ်ာရဲ႕ subject matter ကို ေစာင့္ေနပါတယ္။ ဆရာမိုးေ၀း ကို ဘယ္သူသံုးသပ္မွာလဲ။ ဖမ္းဆုပ္ၾကတာေတြ အားမရ။ ဒါလည္း ဖတ္ခ်င္တယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>