ေလယာဥ္ပ်ံေတြရဲ႕ ေၾကကြဲမႈ

ေၾကကြဲမႈအေၾကာင္း ေလယာဥ္ပ်ံေတြေကာင္းေကာင္းသိတာေပါ့။
သဘာ၀အရေၾကကြဲပစၥည္းမို႔ ေၾကကြဲရတာရွိသလို
ကံတရားအရက်ကြဲျပီး ေၾကကြဲရတာေတြကိုေတာ့
သူတို႔လည္းမတတ္ႏိုင္ၾကဘူးေပါ့။ မပ်ံသန္းရရင္ ဆင္းသက္

မဆင္းသက္ရရင္ထြက္ခြာ ၊ ပ်ံသန္းေနခ်ိန္မွာပဲ သူဟာျပင္ပ
ေလထုဖိအားအေျပာင္းအလဲေတြထဲ ဗန္းထဲ သြက္သြက္ခါလႈပ္ခတ္
ကပၸတိန္ဟာ ေလယာဥ္ထဲအသံထိုးသြင္းျပီး ခါးပတ္ပတ္ထားၾကဖို႔
ကိုယ့္ထုိင္ခံုမွာပဲ တိတိက်က်ထိုင္ေနဖို႔ ေၾကကြဲမႈဟာ ဖိစီးလာတာ
ညခရီးစဥ္မို႔ တိမ္မည္းၾကီးထဲ ရင္ထဲမွာ ဖိစီးမႈၾကီးလႈပ္ခါေနတာ
ေတာင့္ခံျခင္း ကိုယ္တုိင္ဟာ ေတာင့္ေတာင့္ၾကီးေပ်ာ္က်ေနတာ
ေလယာဥ္ပ်ံေတြသိၾကတာေပါ့ ဒါဟာ ေၾကကြဲမႈ
ေရခဲေပၚ သတ္သတ္မွတ္မွတ္စီထားတဲ့
ေရခဲ႐ိုက္ငါးေတြအတြက္ ေရခဲဟာ ၾကိတ္ေၾကကြဲအေငြ႔ပ်ံသလို
အရည္ေပ်ာ္က်ရတဲ့ ေရခဲအတြက္
ေရခဲ႐ိုက္ငါးရဲ႕ မ်က္လံုးထဲက      မ်က္ရည္စိမ့္က်ေပးရသလို
ေျမျပင္မွာဆို ငလ်င္တို႔ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈေတြနဲ႔ ႏိႈင္းမွာေပါ့
ေလထဲမွေတာ့ ေလယာဥ္ေတြပဲ သိၾကရတာရွိတယ္
ဘယ္လိုမ်ား ရလိုရျငားႏႈိင္းရမလဲဆိုေတာ့
ေလယာဥ္ထဲလိုက္ပါလာတဲ့ ခရီးသည္တစ္ေယာက္မဟုတ္တစ္ေယာက္
သဘာ၀အရ ေၾကကြဲပစၥည္းမို႔ ေၾကကြဲရတာရွိသလို
ကံတရားအရ သြက္သြက္ခါေၾကကြဲျပီး
ဇနီးသည္ဆီျပန္လာရသလိုမ်ိဳးပဲေပါ့။

ေဇယ်ာလင္း
13 – May – 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>