ခရစၥတုိဖါ ‘ငန္းနက္’ ကိုလံဘတ္စ္ရဲ႕ မွတ္စုစာအုပ္မွ

မရွာေဖြမေတြ႕ရွိရေသးတဲ့ ငန္းနက္တစ္တိုက္လံုး ေျမပံုထဲမွာ ရွိေနခဲ့တယ္
သမုဒၵရာရွိတာနဲ႔ပဲ ငန္းနက္နဲ႔ ရန္မျဖစ္ခ်င္ပါနဲ႔
လူတိုင္းအတြက္ ပိုက္ဆံရွာဖို႔ ၊ ဂုဏ္သတင္းရွာဖို႔ဟာ ငန္းနက္ရဲ႕ အေမြးပဲ
မရွိရင္ဆန္ကြဲျပဳတ္စားလိုက္ ၊ ရွိရင္ ငန္းနက္ခ်က္စားလိုက္နဲ႔
အလို ခရစၥတိုဖါ ၊ ငါကိုယ္တိုင္ဟာ ငန္းနက္တို႔ရဲ႕ ဇာတိပါပဲလား
တစ္ခုခုမွာ ေက်ာက္ခ်မထားရင္ ေက်ာက္ဖရားျမစ္ေပၚ ငန္းနက္ေတြပ်ံေနတယ္
သမိုင္းရဲ႕ ဘီးဟာ ငန္းနက္ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ေနပါေၾကာင္း
တစ္ေန႔ကပဲ သတင္း (ေထာက္/ေပး)သမားေတြဟာ သူ႔အိမ္
တံခါး၀မွာ လာျပံဳေနၾကတယ္။ သူတစ္ေန႔လံုးထြက္မလာခဲ့ဘူး။
သတင္းသမားေတြဟာ အျခားငန္းနက္ေတြသြားရွာၾကတယ္။
သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္ေတြထဲမွာ ဆည္းဆာ ငန္းနက္ေအာ္သံစူးရွ
ကံၾကီးထိုက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္မႈနဲ႔ ငန္းနက္စဥ္းစားပံု
လက္နက္မဲ့တာဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့တာမဟုတ္ဘူး
လက္နက္ရွိျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့တာ ငန္းနက္ပဲ
ခရစၥတိုဖါငန္းနက္ဟာ ကိုလံဘတ္စ္ကို သေဘၤာသံုးစင္းေပးလိုက္တယ္
ဆန္႔က်င္ဘက္အခ်က္အလက္ေတြထဲမွာ ငန္းနက္ရဲ႕ အနံ႔အသက္
မိမိတို႔ သယံဇာတငန္းနက္မ်ားႏွင့္ တိုင္းျခားေရတပ္ျဖည့္တင္းမႈ
အခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္သိပ္လို႔ ပညာဟာ ငန္းနက္ ေဒ၀ါလီခံသြားတယ္
အာဏာရွင္ ဆဒၵမ္ဟူစိန္ကို ပုန္းေအာင္ေနတဲ့ ေျမတြင္းထဲကေန
ပိုးတံုးလံုးတစ္ေကာင္လို ငန္းနက္ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့
အႏၱာရာယ္ၾကီးတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ငန္းနက္ရဲ႕ ညႇိဳ႕အားျပင္း
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္ဖို႔ ၊ ငန္းနက္ကြန္ဆက္ပ္ေမြးျမဴဖို႔
ခက္တာက သီအိုရီေတြဟာ ဘာသာျပန္ ငန္းနက္ေတြခ်ည့္ပဲ
သံလိုမာတဲ့ေခါင္းထက္ သံထက္မာတဲ့ ငန္းနက္စြပ္ထားဖို႔
ႏႈိက္ၾကည့္မွ အရိႈက္ထိတာ ငန္းနက္ရဲ႕ ဥနက္ပိုက္မိသလို
ဂႏၱ၀င္ငန္းနက္ ၊ ကိုလံဘတ္စ္ေထာင္ျပတဲ့ ၾကက္ဥျပဳတ္
သမိုင္းရဲ႕ ကိုယ့္ဘ၀ထဲ ျဖတ္သန္းေနပံု ငန္းနက္အရိပ္မိုး
ငန္းျဖဴပဲ ျမင္ဘူးသူဟာ ရွာေဖြေရးသမား မဟုတ္ဘူး
ေကာင္းကင္ျပာေနာက္ခံမွာ ငန္းနက္ဟာ အလံတလူလူ
အဲဒီသေဘၤာျမဳပ္သြားတုန္းက ပင္လယ္ဟာ ငန္းနက္ႏွလံုးလိုေအးခဲ
ပက္လက္ကုလားထိုင္ေပၚ ေမွးျပီး အနာဂတ္ကို ခုန္အုပ္ဖို႔
ေတြးေနတာဟာ ငန္းနက္ရဲ႕ သခၤ်ာေဗဒ
သူဟာ ယုတၱိနဲ႔ အလုပ္ပိေနလို႔ပါတဲ့ ၊ လက္ထဲငန္းနက္ပိုက္ျပီး
ငါဟာ ငန္းနက္ျဖစ္တယ္ ၊ အဲဒါေၾကာင့္ ငါဟာတည္ရွိတယ္
ငန္းနက္တို႔ရဲ႕ ရာဇ၀င္ သင့္ယဇ္ပလႅင္ျဖစ္ေစေသာ၀္။ ။

ေဇယ်ာလင္း
22 – Jan – 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>