ဖတ္ညႊန္း

ကဗ်ာဆရာ/ဆရာမကို ခ်ီးမႊမ္းဖို႔လိုတယ္
သူဟာေတာ္လွန္ေရးကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အပယ္ခံအျဖစ္ေနခဲ့ရပံု
စိစစ္ေရးပုဆိန္ဒဏ္အမ်ားဆံုးခံရပံု ေရးေဖၚေရးဘက္ေတြရဲ႕ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း/
`ကန္႔´ျခင္းခံရပံု အမိန္႔နဲ႔ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပံု
အၾကိမ္ၾကိမ္ေထာင္က်ခဲ့ရပံု သမိုင္းေခတ္ၾကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕ အလယ္တည့္တည့္မွာ
နဲ႔ အစြန္အဖ်ားမွာ တစ္ခ်ိန္တည္းေရာက္ေနခဲ့ရပံု ေတာ္လွန္ေရးကာလအျပီး
အာဏာရွင္သစ္ေတြ ေ၀ဖန္မႈနဲ႔ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံခဲ့ရပံု
“ကဗ်ာဆရာဘ၀ခံယူျပီးကတည္းက မိမိကိုယ္မိမိ မဲဇာအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္”
ထိုမဲဇာမွ ေပးပို႔ခ်က္မ်ား . . . .
ျပီးရင္ သူေရြးခ်ယ္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ
သဘာ၀တရားရဲ႕ ႐ိုးစင္းတဲ့ အံ့ဩဘြယ္လွပမႈေတြ သဘာ၀တရားကို လူသားဖ်က္ဆီးမႈ
သဘာ၀တရားကို လြဲမွားအနက္ေကာက္မႈ လူသားခ်င္း ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ
တရားမွ်တေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈ ၀ါဒေရးရာပဋိပကၡ
ေယာက်္ားမိန္းမခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ လိင္မႈေျမပံုအေျပာင္းအလဲမ်ား
မိဘနဲ႔ သားသမီးၾကား ေခတ္ေခ်ာက္ကမ္းပါးမ်ားျပိဳက်ပံု
ဂလိုဘယ္ – ေဂဟနဲ႔ ေခတ္သစ္ကိုလိုနီ၀ါဒေန႔စဥ္ဘ၀ရဲ႕ ပကတိအရွိတရားမ်ား
လူမႈဘ၀ခံ ဘာသာစကားနဲ႔ ဘာသာစကားျပဳ လူမႈဘ၀
ေယာက်္ားမိန္းမသာတူညီမွ် သဟဇာတ ၀ါဒေရးရာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈလက္ေတြ႕
တသီးပုဂၢလလူသားနဲ႔ လႊမ္းမိုးဖိႏွိပ္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္
လူသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပုဂၢလအဇ်တၱဘ၀ပိုင္းဆ စိပ္မႊာမႈမ်ား
ေသျခင္းတရား . . . . .
ျပီး ၊ သူ႔ကဗ်ာေရးသားဖြဲ႔စည္းမႈနဲ႔ သာဓကပံုစံမ်ား
နက္႐ႈိင္းတဲ့ လစ္ရစ္က္ စကားေျပကဗ်ာ ေကာ္လာ့ဂ်္ ကက္တေလာက္
ေကာက္ရကဗ်ာ အဇ်တၱသ႐ုပ္ျပမိုႏိုေလာ့ဂ္ လြတ္လပ္ဖြဲ႕ ဇာတ္လမ္းေျပာ
ဟိုကၠဳ ဗီလာနဲလ္ ဆြႏၷက္တ္ ေလးလံုးစပ္ သ႐ုပ္မွန္ ဆူရီယလ္
အခေရာ့စ္တစ္က္စ္ ဒစၥရဲဖစ္ဇင္မ္ အူလီပို ဖလာ့ဖ္ ကြန္ဆက္ပ္ျခဴရလ္
အီကိုပိုအက္သစ္က္စ္(ေဂဟကဗ်ာ) အိပ္စ္ပယ္ရီမင္န္တလ္ မီနီမလ္
ပဋိလစ္ရစ္က္ အက္ေဆးကဗ်ာ ေတာ္လွန္ကဗ်ာ ေခတ္ေပၚကဗ်ာ . . .
ျပီး ၊ သူသံုးစြဲတဲ့ ကဗ်ာပစၥည္းေတြ
ကာရန္ နိမိတ္ပံု သေကၤတ အလကၤာ သံတူကပ္ ထပ္ေက်ာ့
လိုင္းနဲ႔ ပါဒ ပါဒနဲ႔ ၀ါက် ၀ါက်ျပည့္ ၀ါက်ျပတ္
ဆက္စပ္တြဲခ်ိတ္မႈ အဆက္အစပ္မဲ့တြဲခ်ိတ္မႈ
စိတ္သ႑ာန္စီးေၾကာင္းတြဲခ်ိတ္မႈ
လိုင္းသေဘာ အကြက္သေဘာ ဟိုက္ပို/ ပါရာတက္တစ္က္
တစ္ဦးတည္းစကားသံ တစ္ဦးမကစကားသံ `ငါ´ဗဟိုျပဳ
`ငါ´စိပ္မႊာ `ငါ´အေရာအေႏွာ
ကဗ်ာဆန္/မဆန္တဲ့ အသံုးအႏႈံး အရပ္သံုးစကား
ဘာသာစကားနယ္ပယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးသံုး အမ်ိဳးမ်ိဳးစကားလံုး
စကားလံုးတြဲခ်ိတ္မႈ စကားလံုးပိုင္းဆမႈ
ကြန္ခရိနဲ႔ အက္ဗ္စထရက္တ္ . . . . .
ျပီး ၊ သူ႔ကဗ်ာအေၾကာင္း သူ႔ေခတ္ျပိဳင္မ်ားဘာေျပာသလဲ
ဘယ္လိုေ၀ဖန္ခံရမႈေတြရွိခဲ့သလဲ သူဟာဆုရာ ကဗ်ာဆရာလား
သူဟာ မိန္းစထရီးမ္လား အျငင္းပြားဘြယ္ရာလား လမ္းသစ္ထြင္လား
အပယ္ခံလား ေခတ္ရဲ႕ ကဗ်ာအျမင္စည္းအျပင္ကလား
ခံစားမႈလား ျပဳလုပ္မႈလား ဟိုက္ဘရစ္ဒ္လား . . . . .
ဒါေတြ သိျပီးရင္ သူ႔ကဗ်ာ
သင္ မွန္ၾကည္လင္လို သန္႔စင္ေဖါက္ထြင္းျမင္ျပီလား။ ။

ေဇယ်ာလင္း
14 – Dec – 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>