ကြန္တမ္ပိုရာရီကဗ်ာေတြရဲ႕ ေခတ္စားတဲ့ ေရးနည္း

ကြန္တမ္ပိုရာရီကဗ်ာေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ experimental techniques ေတြကို Lyric နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ narrative ပံုစံနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ေပါင္းစပ္လာတာ ေတြ႕ရတယ္။ Image တစ္ခုဟာ ေနာက္ထပ္ image တစ္ခုဆီ ဦးတည္သြားတယ္။ Associative မဟုတ္ရင္ nonsequiturial cascades ပံုစံနဲ႔။ ၀ါက်အပိုင္းအစေတြရဲ႕ အဆင္ကို သမ႐ိုးက် ၀ါက်ျပည့္နဲ႔ `ဖ်က္´ပစ္တယ္။ စာမ်က္ႏွာကို visual space အေနနဲ႔ သံုးတယ္။ သ႐ုပ္ေဖၚမႈေတြဟာ အာ႐ံုေျပာင္းမႈေတြ ၊ ပိုင္းဆစိပ္ျမြာမႈေတြကို ထင္ဟပ္တယ္။ အာ႐ံုသိမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈေတြ ပူးတြဲပါရွိတတ္တယ္။ ကဗ်ာေတြဟာ ပုဂၢလိက ကိစၥေတြ ၊ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြထဲ စူးစမ္းရွာေဖြမႈျပဳျပီး အဲဒီ စူးစမ္း ရွာေဖြမႈ ကိုယ္တိုင္ကို ျဖတ္ – ညႇပ္ – ကပ္ နည္းေတြနဲ႔ ျပန္မွတ္တမ္းတင္တယ္။ ဒီလို အစုအေ၀းတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ယုတၱိ အဆက္ အစပ္မဲ့ျခင္းထဲမွာပဲ အရာရာဟာ ဘာသာစကားနဲ႔ တည္ေဆာက္ဖြဲ႕စည္းထားတာေတြပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း ျပန္ေျပာတာျဖစ္တယ္။

ဒီလို ကြန္တမ္ပိုရာရီကဗ်ာေတြထဲမွာပဲ ထူးျခားတာကေတာ့ အဲဒီနည္းေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က အယူအဆေတြကို ေမးခြန္းထုတ္ ျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ၊ ပို႔စ္ဘာသာစကားကဗ်ာနဲ႔ ပို႔စ္ကြန္ဖက္ရွင္နလ္ ကဗ်ာေတြရဲ႕ အေလးထားတဲ့ ကိစၥေတြကို ေမးခြန္းထုတ္တယ္။ indeterminacy နဲ႔ Lyric အားျပင္းမႈဆီ ဟိုဘက္ကူးလိုက္ ဒီဘက္ကူးလိုက္လုပ္ၾကတယ္။ ဘ၀ေတြ ၊ သမိုင္းေတြ ၊ ပုဂၢလ အတၱေတြ ၊ လူသားခ်င္းထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြ ျဖစ္လာပံုေတြကို တစ္ခုမကတဲ့ ၀င္႐ိုးေတြ တစ္ေလွ်ာက္ေဖၚျပဖို႔ၾကိုးစားတယ္။ အဲသလိုေဖၚျပဖို႔ၾကိုးစားတဲ့ ေနရာမွာ ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြ အရွိန္နဲ႔ လာေနၾကတာနဲ႔ ေန႔စဥ္ဘ၀ရဲ႕ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ေတြကို ပူးတြဲေပးတယ္။

တိုက္႐ိုက္ narrative ကို ဆန္႔က်င္ဖို႔အတြက္ အဆိုေတြ ၊ အျမင္ေတြ ၊ ေတြ႕ၾကံဳခံစားမႈ အမွ်င္ေတြကို ခြဲျခား ၊ ျပန္စီ ၊ ျပန္ပူး ခ်ည္တဲ့ အလုပ္လုပ္ေပမယ့္ လူေတြရဲ႕ သိျမင္ေတြ႕ၾကံဳေနက် အခ်ိန္ျဖတ္သန္းမႈကို မဖ်က္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ စီလာတဲ့ လိုင္းေတြဟာ အခ်ိန္အားျဖင့္ ဆက္ဆံမႈမရွိေတာ့တဲ့ ျပားခ်ပ္ခ်ပ္ အေနအထားၾကီးမျဖစ္ေတာ့ဘူး။ လူက ဘာသာစကားရဲ႕ တည္ေဆာက္မႈျဖစ္သလို ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔လည္း လံုး၀ပတ္သက္ေနျပန္တယ္။ ေတြ႕ၾကံဳေနက် အာ႐ံုခံစားမႈေတြကို ၾကြက္သားေတြ ေထာင္းေထာင္းထ ျပီး ခြန္အားျပည့္၀တဲ့ ဘာသာစကားနဲ႔ ေဖၚျပတယ္။ Disjunctive technique ေတြကို မ `လႊတ္´ေပးပဲ လိုသလို ခ်ဳပ္ကိုင္တယ္။ ေျပာခ်င္ တဲ့ ကိစၥတစ္ခုအတြက္ သံုးတာျဖစ္တယ္။ အဆက္အစပ္ ရွိရွိ မရွိရွိ ၊ ဆက္စပ္လို႔ရရ မရရ ၊ လက္လြတ္စပယ္သံုးတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။

မွတ္ခ်က္။ ။ Boston Review (Summer 2002) မွာ ေဖၚျပပါရွိတဲ့ Barbara Fischer ရဲ႕ Book Reviews: Torn Awake and
Such Rich Hour ေဆာင္းပါးထဲက `အမာခံ´ အခ်က္အလက္ေတြကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပတာျဖစ္ပါတယ္။

ေဇယ်ာလင္း
9 – Oct – 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>