အိုင္းအနာ၊ မင္းဘယ္ေလွ်ာက္သြားေနလဲ

အိုင္းအနာ ၊ မင္းဘယ္ေလွ်ာက္သြားေနလဲ
မင္းနဲ႔အိုင္းအနာ ၊ သူတို႔နဲ႔ဆိုအျပီးပဲ ၊ ေအး
အ, ေပမယ့္ေတးထားတယ္ အားရွိတဲ့ ငလွီ။
အေလာင္းမင္းအင္းမွာ ဧည့္မေရ အားခဲရမ္းေတြ။ ေအာေခြအသစ္ေခြေတြ။ ေအး။
ေျပာအပ္တဲ့စကား ၊ အစ္ ၊ ထစ္ ၊ အျပစ္။ တီးလိုက္ရင္ င႐ူးလည္းတတ္သြားတယ္။
အ့ဲဆိုက္မွာ ပ႐ိုေတြခ်ည့္ပဲ ၊
ေတာ္လွန္ေရးကို ယ, ပက္လက္နဲ႔ ယက္တာေတြ ၊ အင္း။
ဟီရိဩတပၸ ၊ က်ဴးစမွာပဲ စူးနစ္သလို။ ဟဲလိုး ၊ အရိယာမွမဟုတ္တာ

ကိစၥကေတာ့႐ူးေလနစ္ေလပဲ။ အစဥ္။ သခင္။ အရွင္။
ဟိုဂ်ိဳတစ္ဘက္ကလည္းတစ္ဘက္တည္းနဲ႔ ဆူညံေနတာ
ေရစက္ခ်တာ နဖူးေပၚတည့္တည့္တေတာက္ေတာက္တ႐ုပ္နည္း
အဲဒီေျမာက္ပိုင္းမွာ အျပစ္ၾကီးတဲ့ အေၾကြးေတြေသြးနီခဲၾကီး
မေလးျမတ္ႏိုင္တဲ့ `ႏိုင္´ပါ အႏိုင္က်င့္ေတြ။ ေတာ္လွန္ေရး၊ အင့္။
အိပ္လက္စနဲ႔ ဆက္အိပ္ျပီး အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ေတးထားတာ ေတာထဲ။
တက္လုပ္တာအတည္။ အစကေတာ့ စစ္ေရးအရစေတးေပါ့။
တာေနာစစ္ေၾကာေရးစခန္း။ လမ္းကိုထမ္းေျပးခိုင္းတာ။
အထိေရတြက္စတမ္းဆို စ, ကတည္းက အထိမ္းမရွိလက္သံေျပာင္။
အဲဒီဆန္ေရာင္းျပီးရင္ အဲဒီေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ
အမႈိက္သာသာေခၽြးတပ္သားေတြလို အကုန္ရွင္းပစ္ခံလိုက္ရရွာတယ္။
ေအး၊ အဲဒီအိုင္းအနာ။ ျပည္ေတာ္ျပန္ ေသြးခ်င္းေႏွာမယ္တဲ့ေလး။ ေအး။ ။

ေဇယ်ာလင္း
30 – Aug – 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>