ကိုယ္ပိုင္အသံ

အပ္ခ်ည္တစ္မွ်င္မွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ ႐ုပ္နမ္သံသရာရဲ႕ ကမာၻၾကီးေပါ့
ဒီကမာၻၾကီးမွာ ငါဟာ ေပါင္းစပ္ဓါတ္ေငြ႕ ၊ ေသြးေႏွာ မ်ိဳးစိပ္ ၊ ေရျမႇဳပ္ေကာင္
အျပင္ေလာကဆိုတဲ့ မွန္ကူကြက္ထဲ ငါ့ဖြဲ႕တည္မႈအေပါက္ေတြထဲက ေခ်ာင္းၾကည့္တယ္
တစ္ခ်က္မွ လွည့္မၾကည့္ပဲထြက္သြားသူဟာ ငါ့မွာ ေစးကပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။

အဲဒီမွာ သူဟာ လက္နက္သစ္ျဖစ္ဖို႔ စစ္ရည္က်ိဳစက္ထဲခုန္ဆင္းလိုက္သလား
အိုးပစ္အိမ္ပစ္ထြက္ခြာသြားၾကသူေတြရဲ႕ အိုးပ်က္အိမ္ပ်က္အမွတ္ရမႈမွာ
က်န္ရစ္နံပိန္ေခြးအိုတစ္ေကာင္လို ဆြဲဆြဲငင္ငင္ေမွ်ာ္ေနမလား
ဒ႑ာရီသစ္နံရံမွတ္တမ္းမွာ ေရးျခစ္စရာ ေက်ာက္သားတစ္စျဖစ္ေနမလား
ဇီ၀ေဆးသိပၸံစမ္းသပ္ခန္းက စြန္႔ပစ္ခံ ၅ လသားရြယ္ သေႏၶသားထဲ ပါေနမလား။

ေဩာ္ . . . အဲဒီခ်စ္စဖြယ္လူသားေလး
ေဩာ္ . . . သနားစဖြယ္သိုးငယ္ေလး
စၾကာမွန္ေျပာင္းအလွည့္မွာ ဘယ္အကန္႔ထဲသူျပဳတ္က်ေနရွာမလဲ။

အဲဒီအုဋ္သား နံရံၾကီးမွာ ငါ့အသံေလးကို စိုက္ၾကည့္တယ္
သူပဲသိတဲ့ ငါ့ကိုယ္ပိုင္အသံ
ဟိန္းသံကြဲသံေတာ္လဲသံစူး၀ါးၾကီးထဲ ငါဟာ မၾတာ၀က္မရွိခဲ့ဘူး
သူ႔ထံကပဲ စီးဆင္းျပီး စီးဆင္းျခင္းဟာ ငါ့ကို မွ်ဥ္းျပီးအသံျပဳတယ္
ငါ့ထဲျမည္းဟီးေနတဲ့ အသံစိမ္းၾကီးဟာ ကပ္တစ္ခုရဲ႕ ေရွ႕ေျပးလား
အဆံမပါတဲ့ ေခါင္းေလာင္းၾကီးတစ္လံုး
လံုးလံုးမေပ်ာက္ဆံုးသြားခင္ေျခာက္ေျခာက္ျခားျခား
ကမာၻအသိျမည္ဟီးေနခဲ့ဘူးတယ္။

ရွင္႐ံုတင္ပဲရွင္ျပီး ေသ႐ံုတင္ပဲေသသြားၾကသူလူအမ်ားစုေတြရယ္။

အက္ရာေတြ ၊ ပ်က္ရာေတြ ၊ ျပတ္ရာေတြကို စုထံုးျပီး
ကုထံုးမရွိတဲ့ ငါ့အသံကို လႈိင္းသံအဆံုးျမည္ၾကည့္တယ္
ငါ့ကိုယ္ပိုင္အသံနဲ႔ပဲေပါ့
ငါသူ႔ကို လွမ္းေခၚၾကည့္တယ္ ငါ့ကိုယ္ပိုင္အသံရွင္
ငါ့ပါးစပ္က ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျဖဴးျဖဴးထြက္လာသံကို
ငါေထြးထုတ္ပစ္လုိက္တယ္ အဲဒါငါ့အသံမဟုတ္ဘူး
အဲဒါငါ့ပါးစပ္ထဲထည့္ထားတဲ့ သူတို႔ေတြရဲ႕ အသံေတြ
ငါ့ကိုယ္ပိုင္အသံဟာ ထံုထံုအအ အက္အက္ကြဲကြဲ
ငါ့ကိုယ္ပိုင္အသံနဲ႔ သူနဲ႔ ဆက္ထားတဲ့ အကြာအေ၀းဟာ ေကြ႕ေကာက္။

အဲဒီမွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေပၚၾကဲခ်တဲ့ ဗံုးေတြထဲ အမည္ဆင္တူပါေနမလား
စိုက္ပ်ိဳးေရးအိပ္မက္ပတ္ၾကားအက္ထဲ
႐ိုက္သြင္းလိုက္တဲ့ စက္မႈသံခၽြန္ဓနကၽြန္လား
သူတစ္ပါးရဲ႕ ေသြးေတြနဲ႔ အာဏာရွင္၀တ္႐ံုခ်ဳပ္ေပးတဲ့
သစၥာရွင္မ်က္မျမင္အပ္တစ္ေခ်ာင္းလား
ဆားသိပ္ထားတဲ့ဘ၀နဲ႔ပဲ လူျဖစ္က်ိဳးမ်ားနပ္ေနမလား။

ေဇယ်ာလင္း
1 – Aug – 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>