တုတ္ၾကီးနဲ႔ ေဖြးအယ္ေလးတို႔ရဲ႕ စတီရီယိုတိုက္ပ္

အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးေသာ ကိုကိုတုတ္ၾကီးနဲ႔ ေတြ႕ၾကံဳခံစားမႈသစ္တို႔ကို လိုခ်င္ေတာင့္တလွတဲ့

ေတာင့္ေတာင့္လွလွ ေဖြးအယ္ေလးတို႔ရဲ႕ ရင္နင့္ဖြယ္ လ်ိဳ႕၀ွက္ဟာသဇာတ္ျမဴးဇာတ္လမ္း။

စားဖါးၾကီး ဦး၀ဏၰသေရစည္သူတုတ္ၾကီးနဲ႔ အိမ္ေဖၚမေလး ေဖြးအယ္လူးလူးတို႔ရဲ႕ ရတနာ

ၾကဳတ္ပုလဲစီရာဂ စိတ္ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာေလ့လာေရး ခရီးသြားဇာတ္လမ္း။

စစ္ျပန္ဇာနည္ ကာနယ္တုတ္ၾကီးနဲ႔ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး စစ္ေျပးဒုကၡသည္ သူနာျပဳဆရာမေလးေဖြး

အယ္ေထြးၾကြယ္တို႔ရဲ႕ ခ်ံဳခိုေစ့စပ္ေရးျငိမ္းခ်မ္းမႈ ဒရမၼာဇာတ္လမ္း။

အထူးစံုေထာက္ၾကီး SS တုတ္ၾကီးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ခိုးယူသြားသူ အတြင္းစည္း

သူလွ်ိဳမယ္ N ေဖြးအယ္ေလးတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ရဲစံုေထာက္ ေၾကာင္ၾကြက္ဇာတ္လမ္း။

ၿခံအလုပ္သမားေလး ထြန္းေမာင္(ခ)တုတ္ၾကီးနဲ႔ သူေ႒းၾကီး ဦးအားလံုးငါပိုင္ရဲ႕ သမီးေထြးေလး

ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္ ယင္ဖိုမသန္းေဖြးအယ္ေလးတို႔ရဲ႕ ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရး ေပၚလစီဇာတ္လမ္း။

အဓိပၸါယ္မ်ားစိစစ္သူ ဘုတ္အုပ္ၾကီး တုတ္ၾကီးနဲ႔ ဘ၀ကို တစ္ေၾကာင္းမ်ဥ္းမဆြဲလိုသူ ဒစ္ဂ်စ္တလ္ေဖြး

အယ္ေလးတို႔ရဲ႕ အဓိပၸါယ္မ်ားေအာက္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ ဘာသာစကားဇံုမ်ားတူးေဖၚ

ရွာေဖြေရးပညာေပးဇာတ္လမ္း။

ဘာသာစကားဗဟိုျပဳ LP တုတ္ၾကီးနဲ႔ ဘာသာစကားဟာ ေဖါက္ထြင္းျမင္၊ အဓိပၸါယ္တန္းပို႔လို႔ ေတြ႕ၾကံဳခံစားသာယာမိန္းေမာသူ ေဖြးအယ္ေလးတို႔ရဲ႕

တိုက္႐ိုက္ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ႏြယ္မႈ မရွိႏိုင္ေသာ အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္

မႈအဆိုၾကမ္း ပဋိဇာတ္လမ္း။

ႏိုင္ငံေရးကဗ်ာ `ေရာင္နီလာျပီ´ တုတ္ၾကီးနဲ႔ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဘာသာစကားသက္သက္ ေဖြး

အယ္ေလးတို႔ရဲ႕ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စေပ့စ္ထဲတြင္ ရသျဖစ္ႏိုင္ေခ် မေစ့စပ္

စတမ္း ဘတစ္ျပန္က်ားတစ္ျပန္ ဘံုလံုခ်ည့္ က်န္ ငါးဖ်ံမလဲစတမ္း ဇာတ္ၾကမ္းဇာတ္လမ္း။

အဓိပၸါယ္ရဲ႕ ပါ၀ါနဲ႔ ပါ၀ါရဲ႕အဓိပၸယ္ဆိုင္ရာ ဦးစီးမႉး ဆာ(ေလာင္)တုတ္ၾကီးနဲ႔ အဓိပၸါယ္မ်ားလြင့္

ေမ်ာရာဆီ အဓိပၸါယ္မ်ား မႈတ္ထုတ္ေနတဲ့ ဓိပ္ဓိပ္ေလး ေဖြးအယ္တို႔ရဲ႕သမိုင္း/

ကဗ်ာ/ ႏိုင္ငံေရး/ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ရဲ႕ မိေမြးတိုင္း ဖေမြးတိုင္း ခၽြတ္ေဖၚဇာတ္လမ္း။

မိမိအတၱေတြ႕ၾကံဳမႈ ဗဟိုျပဳအစစ္အမွန္အဓိက`ဘ၀´တုတ္ၾကီးနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားျခင္းမ်ားကို အူယား

ဖြယ္ လွန္လွန္ကေညာ့တတ္တဲ့ ဒီကြန္ေဖြးအယ္ေလးတို႔ရဲ႕ ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာ ဗိသုကာမ်ား

၏ လူမႈေရးၾကည့္မွန္ထဲ တင္းတင္းဖက္ထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်သီအိုရီဇာတ္လမ္း။

သူ႔နားလည္မႈ ပင့္ကူအိမ္ထဲသူ ျပန္႐ုန္းမရျဖစ္ေနတဲ့ `နားလည္းမွခံစားႏိုင္မယ္´ တုတ္ၾကီးနဲ႔

ေဘာင္႐ိုက္နားလည္သြင္းဖို႔ စားျခင္းဒဏ္တို႔မွ လြတ္ေျမာက္ခ်င္ေနတဲ့

´နားမလည္လည္း ခံစားလို႔ရတယ္´ လိပ္ျပာရွင္ ေဖြးအယ္ေလးတို႔ရဲ႕ ရင္ၾကားဘယ္မွာ

ေစ့ၾကမယ္ ရင္ပြင့္ေလေသာအခါ ဇာတ္လမ္း။

တ= –ု = တ = –္ = က = ၾ–– = ––ီ = ––း နဲ႔ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လည္ပတ္

သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကေသာ အဓိပၸါယ္မ်ား၊ စာသားမ်ား၊ အနက္ေကာက္ပံုေကာက္နည္းမ်ား

သည္ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အေျခခံအုဋ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ မိမိတို႔၏ ဘာသာစကား

၏ aဆာင္ရြက္ပံုေဆာင္ရြက္နည္းမ်ိဳးစံုသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖြးအယ္ေလးတို႔ရဲ႕

သေကၤတစနစ္ထဲ၊ သေကၤတစနစ္အားျဖင့္ သိမႈ/ေတြ႕ၾကံဳမႈ အလႊာလိုက္၊ အထပ္လိုက္၊

သို႔မဟုတ္၊ အကြင္းလိုက္ အကြင္းလိုက္ စက္၀ိုင္းတြင္း ထည့္သြင္းမႈမ်ားဆိုင္ရာ

ပါ၀ါဘာသာေရး အရင္းက်မ္း အေဆာက္အအံုလြန္ ကြန္တမ္ပိုရာရီ ဘာလဲဘယ္လဲ ဇာတ္လမ္း။

စာသားကို ေလာက အရွိတရားထင္ဟပ္ခ်က္လို႔ မမွိတ္မသုန္ ယံုၾကည္စြဲလမ္းသူတုတ္ၾကီးနဲ႔

ေလာကကို စာသားမ်ား အစဥ္ (ကာမ) စပ္ယွက္ေနမႈျဖစ္စဥ္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ၾကီးလို႔ မျမင္ခ်င္တဲ့အဆံုး

လံုး၀န္းျပဴတစ္ေနတဲ့ ေဖြးအယ္ေလးတို႔ရဲ႕ ဆက္လက္႐ႈစားၾကရန္ ရင္သိမ့္တုန္ခိုးၾကည့္ ဖိုမဇာတ္လမ္း။

ေစ်းကြက္၀င္တုတ္ၾကီးနဲ႔ တန္ဘိုးၾကီးၾကီးရရင္လိုက္မယ္ ေဖြးအယ္ေလးတို႔ရဲ႕ ဆန္းၾကယ္ ဘ၀သ႐ုပ္ေဖၚေမွာ္ဇာတ္လမ္း။

တုတ္ၾကီးဆိုတဲ့ ေယာက္်ားလ်ာ ဗာတီကလ္နဲ႔ ေဖြးအယ္ေလးဆိုတဲ့ မိန္းမလ်ာ ေဟာ္ရီဇြန္တလ္တို႔ရဲ႕ ဆင္ဆာတင္ထားဆဲ ဆံုမွတ္ဇာတ္လမ္း။

ေဇယ်ာလင္း
29 – May – 12

4 thoughts on “တုတ္ၾကီးနဲ႔ ေဖြးအယ္ေလးတို႔ရဲ႕ စတီရီယိုတိုက္ပ္”

  • လူလန္း says:

    ၿမန္မာျပည္ တနံတလ်ား ——တုတ္ႀကီးနဲ႕ ေဖြးအယ္ေလးမွာ
    ေပ်ာ္၀င္ လမ္ဆံုး/မဆံုး ၊ေျပာမဲ႕သာ ေျပာရ၊ တကမၻာ လံုး။

  • လုိင္ေကာင္းလားဘာလားေတာ့မသိဘူးကြ်န္ေတာ္ကေတာ့မေဝးဖန္းတတ္ဘူး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>