ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား

၀မ္းေလွ်ာစစ္ေျပးစာအံသံမ်ား စခန္းမွာဆင္းရဲ။

အခ်ိဳ႕နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ျပည္ အလည္အပတ္ (ယာယီ)

မဟုတ္ အပတ္တကုတ္ အလုပ္သြားရွာ စား၀တ္

ေနေရးတြင္းနက္ နံ႐ိုးတံတားပမာ သူဖုန္းစား။

စစ္သည္ ခ်ိဳ၏။

စစ္သည္ လွ်ိဳ၏။

စစ္သည္ လို၏။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဘာသာျပန္ရန္ သင့္အား အလိုရွိသည္။

က်ဆံုးေသဆံုးေပ်ာက္ဆံုး။ မုန္းသူမရွိ။ လေရာင္ျဖန္းျမစ္ေရ။

စစ္တလင္းမွာ သတင္းဟာ ပိုးစိုးပက္စက္ေသေနတာ။

တပ္စခန္းအသီးသီးမွ သေျပခက္မ်ား အညႊန္႔တလူလူ ေအာင္ပြဲရမ်ား။

ကေလးတစ္ေယာက္ အငိုတိတ္ရန္

က်ည္တစ္ေတာင့္သာ လိုအပ္သည္။

ဒီမိုကေရစစ္ ဒီမိုကေရစီ။ ဒီမွာ မိုင္းဗံုး။ ဒီမွာ အသည္းၾကား။

`ေသာင္းက်န္းသူ´ `တိုင္းရင္းသား´ `သူပုန္´ `သိုက္မပ်က္´

အ ဓြန္႔ ရွည္။

တာေနာယကၡ မေနာည။

ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား စစ္ဓနရွင္မ်ား အလုေငြမ်ား။

ျမစ္ကမ္းတစ္ဘက္တြင္ မိုးလင္းေတာ့မည္

မၾကာမီ ျမဴခိုးႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ အသံတိတ္တိုက္ပြဲ

စိုက္ပ်ိဳးရာသီ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚမႈ ကလပ္စ္တာ။

ေျမရဲ႕ေသြးေကာ ကတုတ္က်င္း မီးခိုးခင္းနဲ႔ မီးခိုးပင္မ်ား။

အင္အားထပ္ျဖည့္ ေပးဆပ္သည္မွာ . . .

ရြာျပန္ခ်င္ျပီ။

တစ္လက္မမွ က်ဴးေက်ာ္မခံ ေရာင္းရန္မဟုတ္။

စီတာပူ၊ မန္စီ၊ ၀ိုင္းေမာ္၊ ျမစ္ဆံု။

လိေမၼာ္သီးေတြ၊ လိုင္ခ်ီးသီးေတြ၊ ဗံုးသီးေတြ။

ယမ္းကင္ ေမ်ာက္မေလး က်စ္က်စ္ပါရင္မွာ

ကၽြမ္းေလာင္ေမ်ာက္သားေလး မီးေသြးမည္းက်စ္။

အူေ၀့ အူ၀ဲ အူေ၀့။

ပစ္ကူလက္နက္ၾကီးမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား၊ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား။

ဆန္ရွင္႐ုပ္သိမ္းမႈမ်ား၊ ဂ်ပန္ကားသစ္မ်ား၊ သၪၨာ၀င့္ေက်ာ္မ်ား။

`၈၈မ်ား၊ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈမ်ား၊ `လတ္တေလာတိုက္ပြဲမ်ား´။

`ဇြန္လဆန္းတြင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္မည္´။

၂ပတ္အတြင္း မုန္တိုင္း၀င္မည္။

အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပၾကျပီ။

လိင္တူခ်စ္သူမ်ားေန႔။ ။

ေဇယ်ာလင္း
၂၇ ေမ ၁၂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>