သင့္ရဲ႕ဘဝဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ဒီဇိုင္း

ညအိပ္ယာမဝင္မီ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တစ္လံုးအေသာက္အၿပီး
မနက္အိပ္ယာႏိုးေတာ့ အံၾသၾကည္ႏူးစြာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္
နဂိုအရြယ္ထက္ ၈ ဆ ထြားလာတဲ့ သူမရဲ႕ ရွယ္သားျမတ္ေတြ။
အဲသလိုပဲ၊ လိုေသာ အရြယ္အစားမ်ား၊ လိုေသာဘဝမ်ား
လိုေသာ ယံုၾကည္မွဳမ်ား တိုးပြားၾကပါေစ။
ဆံပင္၊ သြား၊ အသားအေရ၊ လက္ေမာင္းၾကြက္သား၊ တင္သားတင္းတင္း
ေအာင္ျမင္ေသာ သူမ်ား၏ ပကတိစံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္း တစ္ပါတ္အတြင္း
မရရွိလွ်င္ အာမခံခ်က္ ျပန္အမ္းမည္။ ရာဇဝင္အာမခံ။
အားလံုးအစစ္အမွန္။
မိမိတို႔ရဲ႕ မေျပာင္းလဲတဲ့ ေစတနာအရင္းခံ။
လိုေသာရာထူး၊ လိုေသာဝင္ေငြ၊ လိုေသာ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ၊ ကား၊ ဖုံး။
လူႀကီးမင္း၊ အမ်ိဳးေကာင္းသမီး မ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား
ႏွလံုး၊ အသည္း၊ အဆုတ္၊ ေသြး၊ အရည္ၾကည္၊ ေက်ာက္ကပ္
အဂၤါရပ္မ်ားအားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္စြာ တစ္သမတ္လည္ပတ္ရန္
မိမိတို႔တာဝန္အျဖစ္ သမိုင္းေရးအရ လံုးဝလိုလားစြာ ခံယူပါသည္။
မိမိတို႔ကို ေခၚပါ။ မိမိတို႔ကို ခိုင္းပါ။
မိမိတုိ႔ကို ခ်ိန္းပါ။ မိမိတို႔ကို ခ်စ္ပါ။
မိမိတို႔ကို လံုးဝဥႆံု ယံုၾကည္စိတ္ခ်ထားလိုက္ပါ။
သင့္ဘဝမွာ ဘာလိုေနတာ သင့္ထက္ မိမိတို႔သိၾကတာ
ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္စာ အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္သူေတြပါ။
ကမၻာမွာ စမ္းသပ္ခံႏိုင္တဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕ နည္းစနစ္ေတြ အမွန္အကန္ပါ။
သက္ေသသာဓကေတြအျဖစ္ သင့္တစ္ကိုယ္ရည္ဝင့္ၾကြားမွဳမ်ားႏွင့္
တိုက္စစ္ပါ။ အားလံုး အစစ္အမွန္။ အတြင္းရန္ အျပင္ရန္မရွိ။
ေဝဖန္စရာမရွိ၊ ေၾကာင့္ၾကစရာမရွိ၊ သံသယလံုးဝ ျဖစ္စရာမရွိ။
အခုခ်က္ျခင္း သင့္ကိုယ္သင္ မိမိတို႔ထံ အပ္ႏွံပါ။
အခ်ိန္ပိုဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားလည္း အခ်ိန္ျပည့္ေပးေနပါေၾကာင္း။
ဘာေတြကိုမ်ား အခ်ိန္ကုန္ခံစဥ္းစားေနရေသးလဲကြယ္။
အခုခ်က္ျခင္းပဲ သင့္ကို မိမိတို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ပါရေစ။
သင့္ဘဝတိုးတက္ေစဖို႔ မိမိတို႔လက္ထဲ အခုပဲလာေရာက္အပ္ပါေလ။
ၿပီး… … တစ္ေယာက္စီအတြက္ ဧကံမုခ်ရရွိၾကမယ့္
ေပါက္ေစအမိန္႔နဲ႔ လံုးဝေပါက္မယ့္ ကံစမ္းမဲျပားေတြ။ ။

ေဇယ်ာလင္း
18 March ’12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>