ၾကက္ဘဲေစ်းကို အုဋ္နံရံကာလိုက္တယ္

ထံုးျဖဴသုတ္လိုက္တယ္။ ေၾကာက္ေခ်းနံ႔ဟာ စည္ပင္ဝန္းက်င္ရဲ႕ဗဟိုပဲ။
သဒၵါလကၤာရ ၊ အတၳာလကၤာရ ၊ ပါဏာတိပါတာ ၊ တိုက်ိဳဖ႐ိုက္ဒ္ခ်စ္ကင္းန္ ၊
နီလာဒံေပါက္။ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့ ခံစားမႈဟာ ၾကက္ဖကိုလည္လွီးလိုက္တာ
ေသြးဟာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မတိတ္ဘူး။
ဖုန္လံုးၾကီးေတြထဲ ၊ ဟုတ္လား။ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံၾက ၊ ဟုတ္လား။
သြားရမယ့္လမ္းမဟုတ္ဘူး ၊ သြားရင္းေဆာက္သြားရတဲ့
ျပိဳပ်က္အေဆာက္အအံုေတြ ၊ ျခစားေနထိုင္မႈေတြၾကား ၊ လမ္း။
ယာယီစခန္းေတြေတာ့ရွိတာေပါ့ ၊ အလြယ္တကူျမိဳခ်လို႔ရတဲ့စာသားေတြ ၊
ဘာမွစဥ္းစားစရာမလိုတဲ့ အဖြဲ႕အစပ္ေတြ ၊ နံရံကအုဋ္သားေတြ။
‘နားမလည္ေအာင္ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး ၊ နားကိုမလည္တာ’။
ပိုင္းဆစိပ္မႊာခ်င္တာမဟုတ္ဘူး ၊ ေပါင္းစပ္ဆက္မွီးခ်င္တာ။
ဆိုကၠားေနာက္ခံုေပၚေျခႏွစ္ဘက္ခ်ိတ္ ၊ ၾကိဳးတစ္စည္းမွာပဲ
ဘ၀တစ္ပါးဆီစီးနင္းလိုက္ပါသြားၾကတာ ၁၀ – ၁၂ ေကာင္။
ခ်ိဳင့္နင္းလိုက္ရင္ ကလုကလုကလူးကေလာ္ကေလာ္ကေလာ္ ၊
လမ္းေပၚဘီးတစ္ဘက္ျပန္က်ရင္ အူအီးကလပ္ကလပ္ကလပ္။
ေတာင္ပံႏွစ္ဘက္အားရပါးရ႐ိုက္ခတ္လို႔ ၊ ဘာဂ်ာတံခါးဆြဲဖြင့္လို႔
ေနမင္းၾကီးကို ၾကိဳဆိုပစ္လိုက္မယ့္ခြန္အားေတြ။
ေနဟာထြက္သြားတယ္။ ေနဟာ၀င္လာတယ္။ ေနဟာအိပ္သြားတယ္။
႐ုပ္သံမွာ အဲဒါေတြလည္းမပါဘူးေနာ္။ ႐ုပ္သံဟာ သုတေဖ်ာ္ေျဖပဲ။
ကၽြန္ေတာ္မွားသြားတယ္။ ပထမလုိင္းမွာ `ေၾကာက္´ မဟုတ္ဘူး ၊
`ၾကက္´။ ေဟာသလိုေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္အေမာက္ေထာင္လိုက္တယ္ ၊
ေျခဖ်ားေထာက္ရင္ေကာ့လိုက္တယ္။ ေအာက္ . . . အီး . . . အီး . . .
`အြတ္´။ တစ္ခ်က္ပဲ။ တစ္ခ်က္တည္းပဲ။ လမ္းဖြင့္ပြဲမွာ
ဒုကၡသည္ အျပံဳးေတြနဲ႔ ၊ အနာၾကီးေရာေဂါသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔
တန္းစီရပ္လို႔ ။ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲက စကၠဴအလံေလး
မေသေအာင္ မၾကာခဏလႈပ္လို႔။ ေၾကြးေက်ာ္သံ ၾကားလိုက္ရင္
ေၾကြးေက်ာ္။ လက္ခုပ္လက္၀ါးတီးရင္ အလံရဲ႕ ၀ါးခ်မ္းေလး
သြားၾကားညႇပ္။ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းရရင္
လက္တစ္ဘက္လံုးမဲ့ေနတာ အကၤ် ီလက္ ပတ္လတ္မွာျမင္ရ။
မိုးလင္းေတာ့မယ္။ တြန္သံဟာ တစ္ခ်က္တည္းပမ္းထြက္သြားတယ္။
မဟုတ္ဘူး။ ေဟာဒီမွာ ၊ ဘ၀ျဖစ္တည္မႈရဲ႕ စစ္မွန္ေသာအသံ
(လိုလို)နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေဟာသလို ျပန္တြန္ၾကည့္ဦးမယ္
ေအာက္ . . . အီး . . . အီး . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ။    ။

ေဇယ်ာလင္း
13 – Feb – 12

Source: Burmastorybook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>