မိမိရဲ႕ ႐ုရွတစ္ခုလံုး (ယူဂ်ီးန္ ဒု(ဗ္) ေနာ့(ဗ္))

မိမိၾကည့္ေနတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ ၾကိဳးၾကာငွက္ေတြ ပ်ံေနၾကတယ္။
ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ သြားရေတာ့မယ့္ ေယာက္်ားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕
ခ်စ္သူရည္းစားေတြကို ေၾကကြဲမႈနဲ႔ ထံုက်င္ေနေအာင္ထားခဲ့တယ္
ကမာၻၾကီးရဲ႕ အဲဒီအရပ္ေဒသမွာပဲေပါ့ –– အမွတ္ရဆံုးပါပဲ ––
မိမိေမြးဖြားၾကီးျပင္းလာျပီးမိမိကို အမည္နာမေပးခဲ့တဲ့
မိမိရဲ႕ အမိႏိုင္ငံေတာ္။

မိမိမ်က္လံုးေတြဟာ ႐ုပ္သံစကရင္ကေန
နံရံမွာ ခ်ိတ္ထားတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြဆီေရာက္ေရာက္သြားတယ္ ၊
တန္းစီရပ္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြ
အယုတၱအနတၱပုပ္သိုးသိုးမ်က္ႏွာေတြေပၚက ပါးစုန္႔ၾကီးေတြ
အကုန္လံုးဟာ ခ်ိတ္ဆက္ေနၾကသလိုပဲ

အၾကမ္းဖက္ခံရမႈကို အခ်ိန္မေရြးေၾကာက္လန္႔ေနရမႈ
နဲ႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသံုးပါးစလံုးဆင္းရဲ ညစ္ႏြမ္းရျခင္း
အရာရာကို အဆိုးျမင္မႈနဲ႔ လက္ေလွ်ာ့ေခါင္းငံု႔ေနရမႈတို႔ကို
တင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ ေၾကကြဲမႈၾကီးတစ္ခု ။
႐ုတ္တရက္ပဲ ၊ ပထမဆံုးအၾကိမ္ မိမိၾကည္ၾကည္လင္လင္
ျမင္ေတြ႕ရေတာ့တယ္
ဒီပံုဟာ မိမိရဲ႕ ႐ုရွတစ္ခုလံုး ၊ မိမိရဲ႕ ႐ုရွမွန္သမွ်အားလံုးပဲ
မိမိထဲမွာပဲ မိမိကို ျပန္ခ်ဳပ္ထားတယ္ေလ။

(Poetry Review မဂၢဇင္း Vol. 101:3 Autumn 2011 မွာ ေဖၚျပပါရွိသည့္ Anne Stevenson အဂၤလိပ္မူ ဘာသာျပန္သည့္ အက္တိုးနီးယား ကဗ်ာဆရာ Eugene Dubnov ၏ `All My Russia ´ကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

ေဇယ်ာလင္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>