ကစားမလား အဂၤလိပ္အ​ကၡရာေလးမ်ား

S ဟာ စတင္တယ္ စက္တင္ဘာမွာ အလုပ္စ၀င္တယ္ စကားစ ရွာမရၿဖစ္တယ္ စသည္ၿဖင့္ ဒါေပမယ့္ ေတာ့ရွိတယ္ စုဆုစန္ဒီကို ‘s’ နဲ ့လား ‘hs’ နဲ ့လား ေအာင္ဆန္းစုႀကည္    Z ဟာ ဇာတ္လမ္းသေဘာ Z ကိုယ္တိုင္ဟာ အဆင္ခံထားရတဲ့ ဇာတ္လမ္း ၿပီးၿပည့္စံုလို ့ ဘာမွ ၿဖတ္ထုတ္တပ္ဆင္ ေၿ
ပာင္းလဲစရာ မလိုေတာ့ပါေႀကာင္း အဂၤလိပ္အကၡရာၽမွာ Z ဟာ အဆံုးပဲ

                           P က ေကာ  P ဟာ ပရိသတ္ ပရိတ္ေရ ပရဟိတ မဟာပုရိသ၀ါဒ မၿပီးေသးတဲ့ ပရိုဂ်က္ ပိုလိ(စ္) ေပါ ္လစ္ဗ် ဳရို ေပါပ့္ ဓါးထမ္းေၿပာရတဲ့ ေပါ ္လီတီကယ္ နဲ ့ ေပါ ္ယဲ့ႀထီ M ဟာမူ   မူလ   မူရင္း  မူကြဲ  မူအတိုင္းလိုက္နာ လူမုန္းရင္မူသံုးတယ္  လူခင္ရင္ မူၿပင္တယ္ ဒိုင္ယာလက္(က္)တီကလ္ မတီရီယလ္လစ္ဇင္မ္ ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီသခင္ရွ ုေမာင္(ခ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဧ။္ေနာက္ဆံုးေန ့မ်ား modernism မဟုတ္တဲ့ ေမါ ္ဒန္ /(ကာတြန္း)  မွတ္တမ္းတင္ (ဇာတ္လမ္းဆင္) ရုပ္ရွင္မီဒီယာ ၿမန္မာနိုင္ၿပီ ဒို ့  R ဟာ ရိုက္ဇိုမ္း အာမီရမ္ ေထာင္လိုက္မေတြးေခါ ္ဘူး အလ်ားလိုက္မူးလဲတယ္ Viva REVOLUTION သူေရြ ့လ်ားရာလမ္းေႀကာင္းဟာ N Nomad နိုးမက္ဒ္ေတြရဲ့ ႀကယ္စိမ္းေတြေအာက္ လမ္းသစ္ေဖါက္   အတိုးအဆုတ္အတက္အဆင္းကိုယ္ေဖ်ာက္ယနၱယား နာမ၀ိေသသနဟာႀကိယာ နာမ္ဟာ Noun / Abstract   နိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ နိုင္ငံတကာလက္၀ါးႀကီးအုပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားရဲ့ဂလိုဘယ္ပိုက္ေစ်းရွင္း     ေအအိုင္ D အက္စ္ ဒီမို (ရွ ူး .. တိုးတိုး) ကေရစီ ဒစ္ေတတာရွစ္တ္ အလိုမရွိ လူ ့ရပိုင္ခြင့္ နဲ ့ FREEDOM  F ဟာ venuslover 18  f  loikaw ဟက္ကာေႀကာင့္ အင္ဂ်င္ failure ေႀကာင့္ shutdown ပါေတာ့မည္  စာေမးပြဲက်တဲ့တိုင္းၿပည္ failed state ငယ္တုန္းကဆိုခဲ့တာ ဟာ၀ိုင္ရီမွာ free … free… Nelson Mandela ၿမန္မာမွာမရွိတဲ့ people’s power လို f နဲ ့ v ကို ခဏေလးနဲ ့ သင္ေပးလို ့ရပါတယ္  Friday   Tokyo Fried Chicken Freedom ဆိုတာ Fantasy အခ်ဳိရည္  Fuck You ပဲ      J ကေတာ့ ေဂ်ဒိုးနပ္  စားပြဲတစ္လံုးမွာ ဂ်ဴနီယာအရြယ္ေကာင္မေလး ေရသန္ ့ဘူးတစ္၀က္နဲ ့ေကာင္မေလး တစ္္၀က္ကုန္သြားတာလား တစ္၀က္က်န္ေသးတာလား  အဲသလို ဒစၥေကာ့စ္မ် ဳိးမဟုတ္ဘူး ဖါသိဖါသါေကာင္မေလး ပကတိၿဖဴ စင္ အၿပစ္ကင္းစင္မ်က္ႏွာေပးနဲ ့ ဒါဟာဖြ ့ံၿဖိုးတိုးတက္လာတဲ့သေကၤတစနစ္  ၿမို ့ၿပရဲ ့ ကို ့ဒ္ code တစ္ခု  feminist ေတြကေတာ့ေၿပာႀကမယ္ မိန္းကေလးၿမင္တိုင္းဘာထင္                                                             ဟဲ့ နင္တို ့ေကာအဲသလိုလုပ္စားဘူးႀကလို ့လား  ၿမို ့ၿပခံစားမွ ု ကို ့ဒ္ေတြအမ်ားႀကီးလည္ပတ္ေနတဲ့  ယေန ့ၿမို ့ၿပလူေနမွ ု modern sensibility ကေန ေရာက္ရွိခဲ့ႀကၿပီ contemporary lifestyle   အကၡ၇ာေတြမေမ့သလို ကို ့ဒ္ေတြကိုလည္းမေမ့နဲ ့

ဇယလ
5 Nov. 09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>