သက္ရွိေနထိုင္မႈႏႈန္း

၁ ရြက္ေသေတြနဲ႔ ေျမာင္းရဲ႕ အစြန္းဟာ ေျခာက္ေသြ႕ေနတယ္
၂ သင့္ေက်ာေပၚ ခ်ဳပ္ထားတာက လူအိုေတြရဲ႕ လက္၀ါးကပ္
၃ ေဟာဒီယိုယြင္းေနတဲ့ ဓါးစက္မွာ
၄ သြားတစ္ေခ်ာင္းမက က်ိဳးေနတယ္
၅ တေဂ်ာက္ေဂ်ာက္ေဂ်ာက္ျမည္ေနျပီး လႈပ္ခါရမ္းလို႔
၆ သင့္ေရႊေတြစုေဆာင္းဖို႔ အခိ်န္တန္ျပီ
၇ သင့္မွာ ကူေဖၚေလာင္ဖက္လည္း ဘယ္သူမွ မရွိ
၈ ငါတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္အစားအစာဟာလည္း
၉ ေျမာင္းထဲကမ်က္ရည္ေတြနဲ႔ ရႊဲလို႔
၁၀ သင့္ရင္ဘတ္ကေန ကြာက်လာေနတဲ့
၁၁ ေလာက္တဖြားဖြား ႏွလံုသား
၁၂ ဖ်က္လိုက္တဲ့ ပံု႑ာန္တစ္ခု
၁၃ တေျဖးေျဖးတိုးတိတ္လာေနတဲ့ ဆူညံသံ
၁၄ သင့္အေရျပားမွာ လာစိုက္ေနၾကတဲ့ ေနာင္တဆူးေတြ
၁၅ ငါ့ေသြးျပန္ေၾကာကို ေျခာက္ခမ္းသြားေအာင္ ငါလုပ္မယ္
၁၆ ငါ့စိတ္အားထက္သန္မႈကို ေရစိုအ၀တ္ညႇစ္သလို ညႇစ္လိုက္မယ္
၁၇ ငါ့အလံကို မီးသတ္လိုက္မယ္
၁၈ င့ါမီးေတာက္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိဖို႔ ေတာ္ေတာ္ၾကာဦးမယ္
၁၉ အလင္းေဖ်ာ့ေတာ့ေလးရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းမွာ မ်ားလား
၂၀ ခဲတစ္ပစ္စာ ေတာက္ေတာက္ပပ ဟာကြက္ေတြျဖန္႔က်ဲပစ္
၂၁ အ႐ိုးခြံရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းအခြက္ကေန ၀ိုင္ဥာဏ္ဟာ လွ်ံက်လို႔
၂၂ ေရွးတစ္ခ်ိန္မွာ အမဲလိုက္ပြဲကအျပန္
၂၃ သင့္ေနာက္ရဲ႕ေရွ႕မွာ
၂၄ လမ္းက်ဥ္းေလး
၂၅ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲက ၀က္သိုးခ်ဳပ္လမ္းေၾကာင္း
၂၆ ဆူးျခံဳေတြေအာက္မွာ ၀ွက္ထားတဲ့ လူေသေပါက္
၂၇ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ အေပါက္ေတြ အျပဲေတြနဲ႔
၂၈ အစာေရစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈရဲ႕ အတြန္႔္ေတြဟာ
၂၉ လံုး၀အေလွ်ာ့မေပးဘူး
၃၀ ဘယ္အႏုပညာကိုမွ ခါးစည္းမခံဘူး
၃၁ အူသံဟိန္းေနတဲ့ ေလျပင္းထဲမွာ မရပ္မနားတဲ့ ငါ့ေတာင္ပံ။

ေဇယ်ာလင္း
ဇူလိုင္ ၂၀၀၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>