ပံုမွန္ေနာက္ေက်ာဖံုးအတြင္း စာမ်က္ႏွာအရပ္

သို႔ပါ၍ အဆိုပါ ေရေ၀းသုသာန္ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ
ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္
ဆင္တူယိုးမွား လက္၀ယ္ထားရွိျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကပါရန္
မီးသျဂိဳလ္ရန္ အျမန္ဆံုးစာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္
ေနအိမ္မွ တစ္ပတ္ရစ္အသက္မ်ား၊ ေနထိုင္မႈအယိုအယြင္းမ်ား၊
ရွင္သန္ေရးကိရိယာ အကိ်ဳးအပ်က္မ်ား
မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ အတူတကြ ကြယ္လြန္ၾကပါမည္
သာမန္ေသျခင္းမ်ားထက္ အသံလံုျခင္း
ေအးခ်မ္းျမင့္ျမတ္ေသာ ဘံုဘ၀သို႔ အတားအဆီးမဲ့ အျမန္ဆံုးေရာက္ႏိုင္ျခင္း
မေသခင္ေတာင္ ၀ လာသလုိပဲ ေသပန္းပြင့္လိုက္တာမွ တစ္ပင္လံုးခဲ

ဒီစာသားနဲ႔ သင္နဲ႔ ဘာေတာ္စပ္လို႔ ဖတ္ေနရတာလဲ
သြား၊ သြား၊ ယပ္ေတာင္သြားကမ္းေခ်
မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒါမ်ိဳးဟာ ကမာၻေလာကၾကီးရဲ႕ အျပင္မွာပဲျဖစ္တတ္တာ
ထမင္းတစ္ခါျပင္/ အေလာင္းတစ္ခါျပင္ ေဟ့ေဟ့ အေလာင္းရွင္ဘယ္မွာလဲ
လေရာင္ေျပးကစား ရင္ႏွစ္မႊာၾကား
၀ါေရႊနားကြပ္ႏွင္းဆီဆူးပါ တစ္ကိုင္းညႇပ္ထား
မ်က္ႏွာဟာ ေကာင္းကင္ဆီတမ္းတလို႔
ေမး ။ ။ ႏွလံုးရပ္သြားတာကို ႏွလံုးသားက ဘယ္လိုခံစားရပါသလဲ
ေျဖ ။ ။ မီးမရွိဘဲ မီးခိုးေညႇာ္နံ႔ၾကီးသက္သက္ ရေနသလိုပဲ
မယံုၾကည္ႏိုင္ျခင္းမ်ား၊ ေအာ္ဂလီဆန္ျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာျခင္းမ်ား
ေၾကာက္ေသြးစို႔ျခင္းမ်ား၊ ဟန္ပါပါ ကခုန္ျခင္းမ်ား
သီးျခားရွင္သန္လမ္းေၾကာင္းေတြမွာ သီးျခားေမာင္းႏွင္/ သယ္ေဆာင္မႈမ်ား
အဲဒီတုန္းက ၀က္ဆီဖတ္ေၾကာ္ဆိုရင္ ၾကံေတာသုသာန္က အေကာင္းဆံုးပဲ
ေျမနီကုန္းအျဖဴဆိုင္မွာ တစ္ပက္ျပား ၆၀ၾကည့္လိုက္ရင္ သူေရွ႕ဆံုးက
ဘာမွမနက္႐ိႈင္းပါဘူး ရွင္ခဲ့တယ္ ေသသြားတယ္ အေပၚယံပါပဲ
အသက္႐ွဴခဲ့တာ ႐ိုးပါတယ္ တကယ့္အ႐ိုးပါပဲ တကယ့္အ႐ိုးခံ
စစ္စစ္ပါပဲ ကြယ္လြန္ျခင္းဟာ
သူကအေအးၾကိဳက္တယ္လို႔ အေအးတိုက္မွာ နည္းနည္းၾကာၾကာေလး ထားေပးေနာ္
သင္အပါအ၀င္ ရပ္နီးရပ္လယ္ရပ္ေ၀းမွ မည္သူမဆိုအေပါင္းအား
ကြယ္လြန္တတ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္
သူမေသဆံုးခင္ ယုဇနဂါးဒင္းမွာ မဂၤလာေဆာင္ခ်င္တယ္လို႔မ်ား ေျပာခဲ့သလား။

ေဇယ်ာလင္း
၃၀၊ ဇြန္၊ ၂၀၀၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>